Verrassende uitslag van de enquête over prioriteit geluidsproblemen

Redactie, 26 juni 2009 en 1 augustus 2009

Hieronder de uitslag van de enquête van het juli nummer van Geluidnieuws, met de vraag "Welk geluidsonderwerp verdient meer aandacht dan het momenteel krijgt?"

De redactie vindt de uitslag verrassend. Bijna 80 lezers van Geluidnieuws hebben de enquete ingevuld. Slechts 1 persoon vindt dat luchtvaartlawaai meer aandacht zou moeten krijgen. Dit probleem komt niettemin in de pers en kamerbrieven voor zover de redactie van Geluidnieuws merkt het meest aan de orde. De top drie van punten die meer aandacht verdienen zijn:

  1. Lawaai van gemeentelijke wegen

  2. Geluidsisolatie tussen woningen

  3. Voorkomen gehoorschade vrije tijd

Lawaai van spoorwegen, industrielawaai, en lawaai op de arbeidsplaats scoren met drie stemmen ook laag. Zes lezers vinden dat lawaai van rijkswegen meer aandacht verdient.

Wilt u weten wat leeft onder de lezers van Geluidnieuws? Heeft u een idee voor een vraag voor de volgende maand? Mail deze dan aan de redactie.

Hieronder de gehele uitslag van de enquête.

Geluidnieuws enquete juli 2009

Welk geluidsonderwerp verdient meer aandacht dan het momenteel krijgt? [76 votes total]

 
Geen enkele, andere milieuproblemen zijn belangrijker (4) 5%
Industrielawaai (3) 4%
Geluidsisolatie tussen woningen (15) 20%
Lawaai van rijkswegen (6) 8%
Lawaai van gemeentelijke wegen (19) 25%
Lawaai van spoorwegen (3) 4%
Luchtvaartlawaai (1) 1%
Voorkomen gehoorschade (werk) (3) 4%
Voorkomen gehoorschade (vrije tijd) (12) 16%
Geluid van lokale bronnen (horeca, evenementen etc) (8) 11%
Geen mening (2) 3%

home...