Reacties op artikel over evaluatie hogere waarde procedure

Redactie, mei 2009

Met ingang van 1 januari 2007 moeten hogere waarden in het kadaster worden opgenomen. Vanaf die datum verlenen de gemeenten bovendien de hogere waarden zelf. De VROM inspectie heeft onderzoek naar de uitvoering gedaan, waarover Geluidnieuws hier eerder publiceerde. De conclusies waren kort gezegd:

  • Bij het verlenen van hogere waarden besluiten gemeenten slechts incidenteel om maatregelen te treffen om de geluidbelasting op woningen zo laag mogelijk te gehouden.

  • Bijna 75% van de verleende besluiten ‘hogere waarde’ is niet toegankelijk via het kadastrale register en daarmee niet inzichtelijk voor de bewoner. 

Hieronder de reacties van lezers.

Geachte redactie,

Eerlijk gezegd verbaast het me niets en wel om de volgende redenen :

  • de VROM inspectie doet al jaren niets meer aan controle van geluid bij RO procedures (en nu huilen ze ineens krokodillentranen;)

  • sinds 2007 is daar dus de provincie bijgekomen die de hogere waarden niet meer hoeft te verlenen en dus is de laatste toetsende instantie verdwenen;

  • de controle op de hogere waarden en de akoestische onderzoeken ligt bij 1 instantie (de gemeente), op zich procedureel handig maar met het gevaar dat er interne druk vanuit de afdeling RO of verkeer op de afdeling milieu wordt uitgeoefend om "niet zo moeilijk te doen" en de hogere waarden maar te verlenen. De afdeling milieu heeft geen stok meer achter de deur in de vorm van de provincie en gevreesd moet worden dat ze dus onder de druk bezwijken;

  • het toepassen van stil asfalt heeft even een impuls gekregen met de subsidieregeling voor stille wegdekken maar dat ligt ook alweer even achter ons en de motivatie om deze wegdekken toe te passen is duidelijk afgenomen.

Nico Faber
Ingenieursbureau Oranjewoud
4 mei 2009

Beste Redactie,

Ik ben niet verbaasd over de bevindingen. Wel is het betreurenswaardig dat we in dit geregelde landje geen werkende geluidwetgeving hebben. De introductie in de jaren '70 was vol goede moed. Lees: voorkomen van nieuwe knelpunten en saneren van de bestaande knelpunten. Beiden doelen zijn niet echt gelukt en het ziet er ook niet naar uit dat het gaat lukken op basis van de huidige wetgeving. Artikel 103 en 110g zijn voor mij een teken van een voortdurende verloren strijd. Of de EU-kartering en de GPP's hierin verandering gaan brengen....???

Tijd voor een landelijk rekenmodel van alle geluidbronnen (inclusief brommers en vliegtuigen) met een beheerscomissie met een grote zak geld.

Ik geloof ook in de kracht van het volk. Ik had danook hoge verwachtingen van het informeren van de burger met een registratie in het kadaster of een geluidlabel. Blijkbaar zit er nog een groot gat in de taal van de deskundigen (zoals ik) en de belevingswereld waarin burgers zich bevinden.

Dank!

Ing. T.P.G. Meijer (Thijs)
4 mei 2009

home...