Uitslag enquête over aanpak Oss (geluidbeleid op grond van hinderindex)

Redactie, oktober 2009

De Geluidnieuws enquête van oktober is aangedragen door Hans van Dijkhuizen. De vraag heeft verband met het artikel "Gemeente Oss wil akoestisch klimaat in kaart brengen".

Wilt u weten wat leeft onder de lezers van Geluidnieuws? Heeft u een idee voor een vraag voor de volgende maand? Mail deze dan aan de redactie.

Geluidnieuws enquête

Is de aanpak van Oss beter dan het huidige wettelijke instrumentarium? [38 stemmen]
 
ja (15) 39%
nee (23) 61%

Commentaar bij deze stelling staat hieronder:

Door: Expat

Voor lokaal geluidbeleid is dit een handig instrument, omdat hinderbeleving niet te bepalen met de gemiddelden waar we mee werken. Immers, op de Veluwe kan 48 dB Lden nog als storend worden ervaren dan midden hartje A'dam. Neem nou dat scootergeluid; bijzonder hinderlijk, ga maar rekenen: ben benieuwd of de uitgerekende Ldennetjes dit ook aangeven. Voor juridische aspecten blijft de huidige methodiek wel gemakkelijker hanteerbaar.

Door: Een half vol glas

Oss, een fantastische zet. We zitten al jarenlang met een Wet geluidhinder en kijkend naar de CBS cijfers over gehinderden kun je stellen dat het geen moer heeft geholpen. Iedere poging om iets beters te vinden juich ik dan ook toe.

Door: slaapgraag

Het doel van geluidbeleid is om hinder te beperken. Ik hoop dat door deze relatie direct te leggen (zonder tussenkomst van 'lastige'dB(a)'s ed) eea eenvoudiger en duidelijker wordt - maar daarvoor moeten er wel aan veel randvoorwaarden worden voldaan. Het lijkt me een 'hell of a job' om dit goed op de kaart te zetten - maar niet geschoten.... Overigens is er in het geurbeleid al enige ervaring opgedaan met 'hindergericht beleid.

home...