Enquête over de geluidsvoetafdruk van een reis naar Parijs

Redactie, 29 maart 2010; uitslag 30 april 2010

De geluidsvoetafdruk (GVA) is nog niet zo bekend. dBvision heeft het begrip bedacht en ingezonden voor de innovatieprijs Geluid. Het idee kreeg de tweede prijs van het publiek op het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit in 2009.

De geluidsvoetafdruk geeft een indruk hoeveel geluid iemand zelf produceert. De GVA helpt mensen die zich interesseren voor geluid zich bewust te worden van hun eigen bijdrage aan de geluidsvervuiling. De geluidsvoetafdruk is een oppervlakte binnen bijvoorbeeld de 50 dB contour van een geluidsgebeurtenis.

Verschillende vervoerswijzen geven een verschillende omvang van de geluidsvoetafdruk. In deze enquête gaat het om een reis tussen Amsterdam en Parijs. Men kan kiezen tussen personenauto, trein of vliegtuig. Elk van deze vervoermiddelen hebben een representatieve bezetting van reizigers. De geluidsvoetafdruk geldt daarbij voor één reiziger.

De lezers van Geluidnieuws gaven de volgende antwoorden op de enquetevragen:

Vraag 1 Over de Geluidsvoetafdruk van een reis tussen Amsterdam en Parijs

Wat geeft de grootste geluidsvoetafdruk? [53 stemmen]

 
personenauto (34)  64%
trein (8)  15%
vliegtuig (11)  21%

Vraag 2 Over de Geluidsvoetafdruk van een reis tussen Amsterdam en Parijs

 
Wat geeft de kleinste geluidsvoetafdruk? [48 stemmen]

 
personenauto (2)  4%
trein (22)  46%
vliegtuig (24)  50%

Uit het resultaat blijkt dat zelfs de deskundigen, de lezers van Geluidnieuws, niet altijd het juiste antwoord kennen. De grootste GVA heeft namelijk een personenauto; 64% van de stemmers had dit juist. De kleinste het vliegtuig; 50% van de stemmers had dit juist ingeschat. Dit resultaat wordt toegelicht in het artikel "De geluidsvoetafdruk - instrument voor bewustwording van het eigen geluidgedrag".

home...