ZEURPRUIM KLOPT HET OP

Schiphol in het klein langs elke autoweg?

Het kabinet Rutte begon 14 oktober. De eerste zet was het opheffen van het ministerie van VROM. Het oude ministerie van Verkeer kreeg een andere naam. Infrastructuur, met een wormvormig aanhangseltje voor milieu.

Het opheffen van een ministerie hoeft niet verkeerd te zijn. Ooit werd het staatssecretariaat van emancipatie opgeheven. Een resultaat van succes. Emancipatie van vrouwen was normaal geworden.  De nieuwe minister van infrastructuur, Melanie Schultz van Haegen, heeft dit zelf laten zien. Zij kreeg haar twee kinderen terwijl ze staatssecretaris voor Schiphol was. Niemand sprak daar schande van. Schultz is baas in eigen buik.

Maar het verdwijnen van het ministerie voor milieu is geen resultaat van succes. De wetgeving heeft nog hele grote geluidsgaten, milieu wordt gezien als een noodzakelijk kwaad en de geluidshinder is nog steeds heel groot. Maar de bevolking roept alleen om minder herrie in de eigen achtertuin en neemt geen eigen verantwoordelijkheid. Geen actiegroep "baas in eigen oor".

De nieuwe ministers laten intussen proefballonnetjes op. Schultz van Haegen heeft er twee. Zij wil 130 km/uur gaan rijden en alle spitstroken permanent openstellen. Er is wat obligaat commentaar van milieuorganisaties, maar gelukkig is er nog een Wet geluidhinder. Meer dan symboolpolitiek zal het niet zijn. 

Ernstiger is dat de minister de stekker uit het programma Stiller Stadsverkeer heeft getrokken. Het bronbeleid in stedelijk gebied moet nog geheel van de grond komen. Kennelijk niet nodig?  

Het ergste komt nog. Zeurpruim voorspelt het einde van de SWUNG wetgeving. Oorspronkelijk werd SWUNG gesteund door het ministerie van verkeer. Er werden immers kosten bespaard door het legaliseren van het handhavingsgat. Bovendien had het ministerie milieu hoog in het vaandal. Dat is nu veranderd, maar ook het kostenvoordeel is verdampt door de vertraging bij de invoering. Waarom dan nog een grote saneringsoperatie uitvoeren terwijl er voor miljarden bezuinigd moet worden? Duizenden handhavingspunten instellen, geluidemmertjes die gevuld worden door de groei van het verkeer en die op termijn zullen overlopen? Schiphol in het klein langs elke autoweg? Daar zal mw. Schultz niet aan beginnen.

Met vriendelijke groet,
Zeurpruim, november 2010

 

home...