Uitslag enquête: Hoe interpreteert u het jaargemiddelde uit de Wgh?

Redactie, februari 2010

Er zijn metingen uitgevoerd aan de HSL spoorlijn. Daarbij bleek dat niet alle partijen het begrip "maatgevend jaar" op dezelfde manier interpreteren. De dienstregeling van de HSL waaraan metingen zijn verricht in 2009 heeft slechts een periode van 3 maanden beslaan, terwijl de beoordelingsperiode in de Wet geluidhinder een jaar betreft.

Volgens VROM geeft de desbetreffende regelgeving geen expliciet uitsluitsel hoe om te gaan met deze startperiode van ingebruikname van de HSLzuid. V&W en VROM kiezen voor een voortschrijdend gemiddelde (middelen over het voorafgaande jaar), zoals blijkt uit dit artikel in Geluidnieuws. (Ja, dat lijkt tegenstrijdig geformuleerd). 50 lezers van geluidnieuws gaven hun mening. Ook zij blijken verdeeld te zijn.

Geluidnieuws enquête

Hoe interpreteert u de geluidsbelasting uit de Wgh? (50 uitgebrachte stemmen)

Het is het gemiddelde over een kalenderjaar (27)  54%
Het is het gemiddelde over een representatieve periode (19)  38%
Anders (4)  8%

Opmerkingen bij deze enquête:

Margreet: In de wet is gekozen voor het gemiddelde over een jaar. Als je voor een andere (kortere) representatieve periode kiest, schep je de mogelijkheid om de wet strenger te interpreteren. Zo kun je aan de gang blijven zeg maar.

Chiel: In de praktijk wordt om praktische redenen in de spoorwereld vaak uitgegaan van een dienstregeljaar (vanaf medio december).

Marin Kijzers: De dienstregeling voor spoorwegverkeer ligt per trein vast. Als je per dag (of een van de etmaalperioden, dag-, avond- of nachtperiode) constateert dat er teveel geluid wordt gemaakt, ben je mijn inziens in overtreding. De term jaargemiddelde voor spoorwegverkeer vind ik eigenlijk dan ook een beetje gezocht door beleidsmakers.

Wilt u de mening weten van uw concullega's over een lastig onderwerp?
Geef uw vraag door aan de redactie

 

home...