jaargang 11, nr 2, februari 2010

 

wegverkeer
Stille elektrische auto's gevaarlijk? Pleidooi voor rekenen en trainen
door Joost Smiers

Reactie bij: "Drie op de honderd mensen overlijden door lawaai"
door Wim Passchier


Lawaaihybride?


Diemer en Eddy


Hear the world


Geluidkunst

trillingen
Verdiepingscursus voor meten en beoordelen trillingen (SBR)
advieswereld
Personalia: Eddy Gerretsen; Diemer de Vries
jurisprudentie
RvS: Binnenwaarde bij milieuvergunning toetsen aan totale geluid weg
RvS: Geen deugdelijke motivering laagfrequent geluid emplacement
wetgeving
Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen van kracht
Wethouder Utrecht pleit voor aanpassingen SWUNG wetgeving
Herziening MER-wetgeving
spoor
VROM: "Geen overschrijding geluidsnormen HSL in 2009"
enquête
Hoe interpreteert u het jaargemiddelde uit de Wgh?
Uitslag enquete over afronding saneringsoperatie
evenementen
Alkmaar evalueert evenementenbeleid
luchtvaart
Defensie over uitwerking aanbevelingen geluidsreductie Geilenkirchen
Hoogeveen vraagt provincie om kleinere geluidscontour rond vliegveld
hinder
Defensie analyseert klachten over militaire luchtvaart Geluid grote bron van ergernis in Rijnmond
natuur
Stiltegebieden provincie Utrecht blijken niet stil
Meer lawaai in oceanen door meer CO2
mooi geluid
Geluidskunstwerk voor staarpatiënt
gehoor en spraak
Simone Kleinsma en Sting steunen wereldwijde campagne gehoorverlies
vertel een collega over Geluidnieuws
dit adres wordt niet door Geluidnieuws opgeslagen
zelf een gratis abonnement?
dit adres wordt wel door Geluidnieuws opgeslagen

...home