Reactie op het artikel: "Drie op de honderd mensen overlijden door lawaai"

Prof. W. Passchier, 28 december 2009

L.S.,

In Geluidnieuws van januari 2010 plaatst u een artikel getiteld “Drie op de honderd mensen overlijden door lawaai”. Na enige zoeken wordt me duidelijk dat dit artikel zijn oorsprong vindt in de Belgische krant Het Nieuwsblad van 17 december 2009 (“Drie op de honderd mensen vallen dood door lawaai”). Het lijkt me dat de journalist of de geïnterviewde Bart Vinck nogal slordig met de feiten zijn omgegaan. Vermoedelijk zijn de gegevens ontleend aan het WHO – Europe project “Burden of disease from environmental noise”. Verder veronderstel ik dat “Royal College of London” verwijst naar “University College of London” waar Deepak Prasher werkt die aan het onderwerp de nodige aandacht besteedt. Over de hardheid van de getallen valt nog wel te twisten, wat niet wil zeggen dat omgevingsgeluid geen rol speelt bij hart- en vaatziekten. Zie verder:

Met vriendelijke groet,

Wim Passchier
Em. Professor of Risk Analysis, Universiteit Maastricht


Naschrift van de redactie: Uit de door de heer Passchier gegeven link blijkt dat niet 3% van alle mensen overlijdt door lawaai, maar dat er bij 3% van de mensen met hart- en vaatziekten een verband is met lawaai door transport.

home...