Innonoise publiceert boek "Geluid als 2e kans"

Stichting Innonoise, 24 juni 2010.

Stichting Innonoise heeft de ervaringen gebundeld van betrokken gemeenten en externe deskundigen over de uitvoering van de eerste trance uitvoering EU richtlijnen omgevingslawaai.

Daarnaast is er een verzameling van ideeŽn gebundeld die voor meer succes in de 2e tranche kunnen zorgen.

Het boek is geschreven voor bestuurders, burgers, maar ook voor een ieder die niet geluidsdeskundig is, maar wel te maken krijgt met overlast, of zijdelings betrokken is bij het maken van gemeentelijk beleid en actieplannen EU-richtlijnen.

Tijdens de landelijke dag Omgevingslawaai op donderdag 17 juni heeft Christo Padmos, voorzitter van Innonoise, het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan Olaf Prinsen, wethouder van de gemeente Apeldoorn.

Redactioneel commentaar

Het boekje wordt van harte aanbevolen door de redactie van Geluidnieuws. Het leest heel prettig door het concrete taalgebruik. In het boekje wordt bijvoorbeeld bij monde van een Utrechtse wethouder gesteld dat het onderwerp geluid gewoon niet leeft. Hoe kan je dan participatie verwachten vanuit de burgers bij het actieplan? Daarom is er ook weinig bestuurlijk draagvlak te vinden voor het bestrijden van geluidhinder. Een tip van de auteurs is "zwaan kleef aan". Sluit met je actieplan aan bij andere beleidsontwikkelingen, waar de mensen wel warm voor lopen. Bijvoorbeeld bij een algemener milieuplan van de gemeente.

Een andere eyeopener, althans voor de schrijver van dit stukje, is de kloof die bestaat tussen de geluidskaarten en actieplannen. De geluidskaarten zijn vooral een technische aangelegenheid. Het vergt heel wat om vanuit die technische aanpak om te schakelen naar een beleidsmatige aanpak. Ook hier een tip van de auteurs, bedenk voor je begint met de kaarten wat je nodig hebt voor je actieplan. Daar wil de redactie wel aan toevoegen dat tabellen met aantallen gehinderden, en geluidcontouren, daar niet voldoende voor zullen zijn!

Bron: Het boek is te bestellen of te downloaden via de Stichting Innonoise.

home...