jaargang 11, nr 7, juli 2010

ingezonden brief
Hoe ziet geluid van windmolens eruit?
door Stefan Oerlemans


Medaille voor Ronald Aarts


feesten of verbieden?Greenwall
         Tweede tranche


blije geluiden

wegverkeer
Groene geluidswal tot 3 meter hoog(advertentie)
congressen
Verslag 14e conferentie over Laagfrequent Geluid en Trillingen
door Carel Ostendorf

Verslag van Internoise 2010 Lissabon
door Hielke Zandberg
politiek
Politieke partijen doof voor geluidshinder
gehoor
Belgisch charter beperking gehoorschade bij muziekevenementen
trillingen
Minister van V&W na motie: geen wetgeving voor trillingen
luchtvaart
Experiment terugdringen geluidhinder Schiphol gaat niet door
Schiphol legt ribbels aan tegen grondlawaai
kartering
Innonoise publiceert boek "Geluid als 2e kans"
dieren
Raad van State: Lagere blaftijd honden niet onderbouwd
wetgeving
Hirsch Ballin wil actieve rol bestuursrechter bevorderen
personalia
Ronald Aarts ontvangt zilveren medaille van AES
technieken
Verhitten met ultrageluid alternatief voor operatie
Gesproken ontruimingsalarmering werkt beter
 
piek
Vlaamse supermarkten stappen in PIEK proefproject
 
sport en recreatie
Vuvuzela perikelen bij het WK voetbal
Wat maakt de vuvuzela's zo irritant?
Oranje dolt geluidsmeters
 
vertel een collega over Geluidnieuws
dit adres wordt niet door Geluidnieuws opgeslagen
zelf een gratis abonnement?
dit adres wordt wel door Geluidnieuws opgeslagen

...home