Meeste lezers Geluidnieuws verwachten zwakker geluidsbeleid

Redactie, 26 november 2010

Naar aanleiding van de samenvoeging van de ministeries van VROM en V&W tot het nieuwe ministerie Infrastructuur en Milieu, hield de redactie van geluidnieuws een enquête met als vraag wat deze samenvoeging betekent voor het geluidsbeleid.

Uit de uitslag blijkt dat 61% van de lezers van Geluidnieuws verwacht dat het geluidsbeleid door deze samenvoeging zwakker zal worden. Hieronder de uitslag.

Samenvoeging VROM en V&W tot I&M

De ministeries van VROM en V&W gaan verdwijnen. Wat betekent dat voor het geluidbeleid? [41 stemmen uitgebracht]
 

Het maakt geen verschil (9 stemmen)

 22%

Het geluidbeleid wordt versterkt (7 stemmen)

 17%

Het geluidbeleid wordt zwakker (25 stemmen)

 61%

De redactie constateert dat een eerste actie van het nieuwe ministerie is, de subsidie voor het Programma Stiller Stadsverkeer stop te zetten.

Bekijk hier de eerdere enquêtes van Geluidnieuws

home...