Ingezonden brief: Maskering van tonaal geluid bij crossterrein

1 september 2010

Deze brief is een reactie op het artikel
"Voorlopig geen milieuvergunning voor Cuijkse Cross Club"

Naar aanleiding van de uitspraak van de RvS inzake het motorcrossgeluid vanwege de Cuijkse Cross Club wil ik opmerken dat niet alleen de verdeling twee-/viertakt motoren van belang is, maar ook het aantal crossmotoren welke gelijktijdig in de baan zijn. Zo zal er bijvoorbeeld bij een wedstrijd of training waarbij uitsluitend tweetakt-motoren aanwezig zijn geen sprake zijn van een (kortstondige) tonale geluidemissie indien er tenminste 10 motoren gelijktijdig in de baan zijn. Dit heeft alles te maken met de maskering van het tonale geluid van de op dat moment bepalende tweetaktmotor door de overige tweetaktmotoren. Ik heb hiervan een studie gemaakt welke in de recente procedure bij de RvS geen rol heeft kunnen spelen. De conclusies in dit onderzoek zijn natuurlijk niet alleen van toepassing op de Cuijkse Cross Club. We komen hier ongetwijfeld nog op terug...

G.F.C. (Gerald) van Grunsven
Bureau Milieumetingen

home...