jaargang 11, nr 10, oktober 2010

dieren
Garnalen communiceren via geluid
   door Monique van de Water

Uilengeluid
   door Rob van Loon


Wolkenkanon


Van Luxemburg prof


Trillingsrichtlijnen


GelderlandOverijssel


Brussel


Hoogfrequent

trillingen
Verdiepingscursus Trillingsrichtlijnen in de praktijk (advertentie)

wetgeving
SWUNG wet nog zonder datum op agenda Tweede Kamer
Lastig uitlegbare uitkomsten cumulatie - Rekenvoorschrift terug naar af
Tweede tranche agglomeratiegemeenten aangewezen
beleid
Geluid in regeerakkoord en gedoogakkoord
Meerjarenprogramma Geluidsanering in MIRT projectenboek
Balans Leefomgeving 2010
aankondigingen
Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2010
Stiller Stadsverkeer geeft 100 vrijkaarten weg! (advertentie)
personalia
Renz van Luxemburg hoogleraar Architectural Acoustics TU/e
spoor
Rhedense dorpen zwaar getroffen door komst goederenvervoer
Langzamer rijden alternatief voor spoorbak Goes?
Fyra-treinen mogen blijven rijden over HSL-Zuid traject
Gemeente constateert nu geen geluidsoverschrijding HSL
SWUNG wordt wettelijk kader voor Programma Hoogfrequent Spoor Metro Capelle moet langzamer rijden vanwege geluidsoverlast
weg
Gemeente meet verkeerslawaai A50
Subsidie voor Universiteit Twente: onderzoek stil wegverkeer
Gemeente Zoetermeer pakt geluidoverlast Rijksweg A12 aan
Vlaamse overheid en gemeente Schoten investeren in schermen E19
Zone 30 in de Brusselse Vijfhoek
Van Campen wint Award met “Sound of Silence”
arbo
Arbouw: Arbeidsinspectie overschat geluidsproblemen heien
industrielawaai en activiteitenbesluit
Ingezonden brief: Maskering van tonaal geluid bij crossterrein
Anti-hagelkanon is inrichting, gebruik niet onthefbaar via APV
Raad van State over geluid geleidehondenschool Almere
Huizinga wil nieuwe norm geluid windmolens snel invoeren
luchtvaart
Experiment nieuw geluidsstelsel Schiphol controversieel
  met reacties van diverse organisaties op de plannen

Provincie Utrecht tegen wijziging vliegveld Hilversum
hinder
Ombudsman geeft handreiking voor beter handhaven
Vuvuzela verboden door UEFA bij Europese voetbalwedstrijden
EVO "horendol van geluidseisen": belemmeringen afschaffen
leuk geluid
Herrie als nieuwe energiebron? Wat een onzin
vertel een collega over Geluidnieuws
dit adres wordt niet door Geluidnieuws opgeslagen
zelf een gratis abonnement?
dit adres wordt wel door Geluidnieuws opgeslagen

...home