Methode cumulatie in Rmg2006: een typefoutje

Jan Hooghwerff, secr. CROW-stuurgroep RMV’s

In het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is in bijlage I een rekenmethode opgenomen over cumulatieve geluidsbelasting.

Op 1 oktober 2010 is een aanpassing van deze bijlage in werking getreden (publicatie in Staatscourant nr. 14303). Aan deze wijziging is op geluidnieuws recent aandacht gegeven: Lastig uitlegbare uitkomsten cumulatie - Rekenvoorschrift terug naar af. Na publicatie is in de formules een typefoutje opgemerkt: een IL moet zijn LL. Waarschijnlijk zal iedereen de formule op de juiste manier gebruiken, maar voor de zekerheid is het toch goed om er op te wijzen. Onderaan pagina 4 en bovenaan pagina 5 van bijlage I, zoals gepubliceerd op www.stillerverkeer.nl, zijn de volgende formules weergegeven:

LRL,CUM= 1,05 LCUM + 1,47

LIL,CUM = 1,02 LCUM– 7,17

LIL,CUM = 1,00 LCUM – 1,00

LVL,CUM= 1,00 LCUM + 0,00

Hierbij is er een typefout in de tweede formule. Hieronder zijn de juiste formules weergeven. De aanpassing is geel gemarkeerd.

LRL,CUM= 1,05 LCUM + 1,47

LLL,CUM = 1,02 LCUM– 7,17

LIL,CUM = 1,00 LCUM – 1,00

LVL,CUM= 1,00 LCUM + 0,00

Op stillerverkeer is een erratum opgenomen om op deze typefout te wijzen. Geadviseerd wordt om in de praktijk uit te gaan van de correcte formule.

home...