Winnend geluid van wedstrijd BMW en Siemens bekend

Siemens, TTM, 17 mei 2011. Update 8 november 2011

BMW Groep Nederland en Siemens Nederland organiseerden een wedstrijd om het beste geluid voor elektrische auto’s te ontdekken. De wedstrijd liep van 17 mei tot 10 juni. Via de speciale website www.elektrischrijdenhoeklinktdat.nl konden de composities van deelnemers worden ingestuurd. Ook werden social media als Facebook, Twitter en LinkedIn worden ingezet.

Winnaar

Jury-voorzitter Prins Maurits heeft dinsdagavond 8 november het winnende geluid bekend gemaakt van de publiekswedstrijd 'Elektrisch rijden, hoe klinkt dat?'. De jury, waarin de voorzitter van het Formule E-Team Prins Maurits en directeur Linda van der Eijck van Veilig Verkeer Nederland samen met BMW en Siemens zitting hebben, koos het meest creatieve en ludieke geluid voor elektrische auto's.

De makers van het winnende geluid zijn Ronald Pasman, vanuit de wedstrijd "Elektrisch rijden. Hoe klinkt dat?" en Max van Platen, vanuit het Koninklijk Conservatorium.

Een geluid dat volgens de jury niet bij voorbaat is bedoeld om in de praktijk te worden toegepast, maar aangeeft dat de discussie over geluiden voor elektrische auto's leeft. Het winnende geluid werd, evenals de vier andere genomineerde geluiden ten gehore gebracht tijdens het concert in MINI E in de Nieuwe Kerk in Den Haag, het slotevenement van de wedstrijd 'Elektrisch rijden, hoe klinkt dat?'.

De jury oordeelde dat het winnende geluid licht, vriendelijk, sprankelend, rustgevend en niet storend is.


Als u het geluid niet hoort, ondersteunt uw computer of browser het mp3 formaat niet.
Een andere mogelijkheid: uw speakers staan uit

Redactie: De inzendingen waren soms hilarisch, een kikker, een trambel, een spinnende kat, keihard zingende vogels, een tekst zoals Grrrreen, muziek, mitrailleurs en natuurlijk geluid van de nodige ferrari's en ander scheurtuig. ....

Elektrisch rijden heeft de toekomst

Omdat elektrisch rijden vooral binnen de bebouwde kom vrijwel geluidloos is, willen BMW en Siemens met de wedstrijd een discussie losmaken over hoe elektrisch rijden moet klinken. Via een speciale website www.elektrischrijdenhoeklinktdat.nl kunnen creatieve oplossingen worden ingediend.

BMW en Siemens zijn beiden betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden. BMW doet dat op het gebied van de auto’s en autotechniek, Siemens richt zich op de laadpalen en de benodigde infrastructuur en smart grids. De ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar snel op. Siemens en BMW zijn een samenwerkingsverband aangegaan omdat zij de techniek, kennis en innovatiekracht in huis hebben om elektrisch rijden in Nederland mogelijk te maken.

Om die samenwerking te benadrukken, droeg algemeen directeur Jan-Christiaan Koenders van BMW Group Nederland vier Mini E’s over aan Bernard Fortuyn, lid van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland. De Mini E wordt ingezet om een praktijkproef te houden voor elektrisch rijden. Bij het hoofdkantoor van Siemens Nederland in Den Haag zijn zes laadpalen geplaatst, vier in de parkeergarage en twee op het voorplein.

“Elektrisch rijden heeft zeker de toekomst”, aldus Bernard Fortuyn. “Ook al wordt er geklaagd over de beperkte actieradius en problemen met het opladen, de komende jaren technische zullen oplossingen worden gevonden die deze bezwaren wegnemen. Naar onze verwachting zullen in het jaar 2020 rond de één miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden.” Fortuyn pleit ook voor meer steun van de overheid om elektrisch rijden te promoten. “Geef duurzaamheidspioniers nog meer voordeel door bijvoorbeeld vrij te laten parkeren en met hun elektrische auto over busbanen te laten rijden.”

Onzeker verband

Veilig Verkeer Nederland (VVN) steunt het initiatief van BMW en Siemens om een oplossing te zoeken voor het ontbreken van geluid bij elektrisch rijden. “Elektrische voertuigen zijn bij lagere snelheden vrijwel onhoorbaar”, aldus sponsormanager Rob Stomphorst van VVN. “Vooral in steden met veel voetgangers en fietsen kan een geruisloos voertuig voor onveilige situaties zorgen. Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat elektrische auto’s vaker bij ongevallen met fietsers en voetgangers betrokken zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor.” In Nederland is dit risico volgens VVN nog niet onderzocht. “Wij willen echter zeker weten dat de verkeersveiligheid gewaarborgd is, als elektrisch rijden grootschalig ingeburgerd raakt.”

Ervaringen in Japan en de Verenigde Staten lijken er op te wijzen dat elektrische auto's vaker betrokken zijn bij ongevallen met fietsers en voetgangers dan auto's met een verbrandingsmotor. Een verband met het gebrek aan geluid ligt voor de hand, maar is niet onomstotelijk aangetoond. Evenmin is duidelijk of de buitenlandse ervaringen ook voor Nederland gelden. Vandaar dat VVN het probleem ook hier onderzocht wil hebben. Samen met de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en transportbedrijf Peter Appel is VVN in overleg om hierover een onderzoeksopdracht te geven aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). VVN wil bij dit onderzoek het effect van kunstmatig toegevoegd geluid betrekken. Is het veiliger wanneer stille voertuigen bij lage snelheden toch geluid produceren? Hoe klinkt dat dan?

Bronnen: Siemens (ingekort), TTM, Persbericht over de uitslag

home...