Horeca/recreatie blijft achter bij beschermen personeel tegen lawaai

Geluidnieuws, 28 mei 2011

De sector horeca en recreatie blijft achter bij het beschermen van het personeel tegen gehoorbeschadiging, zo blijkt uit het jaarverslag van de arbeidsinspectie over 2010. De inspectieresultaten van 2010 duiden in het algemeen op een geleidelijk dalende aandacht voor Arbobeleid in bedrijven. Voor het arbobeleid op het gebied van preventie van gehoorschade springt de sector horeca en recreatie er slecht uit.

Zo ontbraken volgens de arbeidsinspectie bij het merendeel van de discotheken structurele maatregelen voor de aanpak van hoge geluidsbelastingen en droeg het personeel geen gehoorbescherming.

Over alle sectoren bezien, is de sector horeca en recreatie het minst actief op dit gebied. Slechts 68% van deze bedrijven neemt maatregelen tegen risico's van geluid. De sector die hierna het slechtste scoort is de agrarische sector. Maar in die sector neemt 82% van de bedrijven maatregelen. De traditioneel zeer lawaaiige sectoren, zoals metaalindustrie, houtindustrie en de bouw scoren allemaal uitstekend, 100%.

Lawaai

Veel mensen zullen als klant de ervaring wel kennen om in een lawaaiige kroeg, galmend restaurant of in discoherrie te verblijven. Idem dito in een bowlingbaan, zwembad of op een kartbaan. Dat kan voor de klant vervelend en hinderlijk zijn. Maar voor het personeel is het ongezond voor de oren. Bij geluidsniveaus boven 80 dB(A), en dat is nog niet eens zo heel erg lawaaiig, kan op termijn gehoorschade ontstaan.

 

Als op een arbeidsplaats in een bedrijf tijdens de normale bedrijfsvoering een gesprek gevoerd kan worden op één meter afstand van elkaar zonder stemverheffing dan is het geluidsniveau waarschijnlijk lager dan 80 dB(A). Zo niet, dan is het geluidsniveau waarschijnlijk hoger dan 80 dB(A) en ontstaat bij regelmatig werken in deze omgeving risico op gehoorschade. 

Gehoorschade door het werk is een sluipende beroepsziekte, die pas na jaren merkbaar wordt. De werkgever heeft de plicht om maatregelen te nemen tegen gehoorschade, of om middelen voor gehoorbescherming ter beschikking te stellen.

Kan niet? Bestaat niet.

Zachter zetten van muziek of maatregelen treffen tegen de galm zijn maatregelen die eenvoudig getroffen kunnen worden in horecazaken en recreatieondernemingen. Horeca ondernemers zullen dat wellicht niet willen, omdat ze daarmee vrezen de aantrekkelijkheid van hun zaak voor klanten te verminderen. Dan blijft als mogelijkheid over om het personeel gehoorbescherming aan te bieden. Dat lijkt ook onwenselijk, immers het personeel moet communiceren met de klanten.

Geluidnieuws ziet wel technische mogelijkheden om zowel het gehoor te beschermen, als communicatie tussen klant en personeelslid mogelijk te maken:

  1. Simpel: personeelslid draagt oordoppen en de klant gebruikt een vorm van gebarentaal. De klant wijst bijvoorbeeld aan wat hij wil bestellen op een kaart, dat hij wil afrekenen, wil weten waar het toilet is etc. Spreken en luisteren is overbodig. Dat is overigens in een lawaaiige kroeg nu ook niet mogelijk, en mensen lossen dat op een of andere manier toch op.

  2. Technisch: een (richt)microfoon in de pols van de horeca medewerker, waar de klant in spreekt. Dit spraaksignaal wordt hoorbaar binnen de oordoppen.

  3. Technisch: via spraakherkenning spreekt de klant direct in de bestelcomputer zijn of haar bestelling in. Het personeelslid hoeft dit alleen te lezen.

De arbeidsinspectie geeft overigens in een van haar folders ook een lijst met mogelijke maatregelen tegen geluid in de horeca en recreatie:

• Maatregelen aan de bron
- Zet de muziek zachter
- Gebruik een muzieksysteem dat het minste lawaaioverlast voor werknemers geeft
- Plaats speakers zo dat het geluidsniveau voor werknemers beperkt blijft

• Beperken blootstelling
- Demp de ruimteakoestiek door geluidsabsorberende plafonds en wanden
- Maak geluidsarme zones voor barwerknemers

• Verminderen blootstellingsduur
- Verdeel de taken
- Plaats geluidsschermen
- Scheid rustige en lawaaiige werkplekken

• Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Verstrek gehoorbescherming, bijvoorbeeld otoplastieken
- Zie er ook op toe dat deze gebruikt worden

Kortom, mogelijkheden genoeg. De horeca en recreatiesector is nu aan zet om zijn (jonge) personeel te beschermen tegen gehoorschade op latere leeftijd.

Bronnen:Jaarverslag arbeidsinspectie 2010, Folder arbeidsinspectie,