Gemeente Overbetuwe gaat kijken naar lawaai kroegen

De Gelderlander, 26 mei 2011

De gemeente Overbetuwe gaat dit jaar het geluid dat de ongeveer 50 horecazaken produceren in kaart brengen. Dat moet uiteindelijk leiden tot minder klachten van omwonenden, aldus een artikel in De Gelderlander. De gemeente denkt dat het aspect horecalawaai niet goed geregeld.

In de Overbetuwse horeca wordt ook binnen opgetreden, door live musici. Een horecabedrijf in Overbetuwe mag maximaal acht incidentele festiviteiten per kalanderjaar houden, waarbij ontheffing van de geldende geluidsnormen kan worden aangevraagd. De gemeente noemt dit de 8 dagen-regeling. Als het vaker gebeurt, moet er een akoestisch onderzoek worden gedaan.

De gemeente stelt overigens de volgende eisen aan de vestiging van een horecabedrijf:

  • De woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde mogen niet op ontoelaatbare wijze worden belast door de aanwezigheid van het horecabedrijf.
  • Vandaar dat na vergunningaanvraag de gemeente toetst of en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen.
  • Deze aanvullende maatregelen worden als randvoorwaarden in de vergunning opgenomen.

Dit is theorie. De gemeente vermoedt dat dit akoestisch onderzoek niet altijd wordt uitgevoerd, als de horecazaak eenmaal bestaat. Daarom gaat de gemeente dit inventariseren. Hoe vaak wordt in de horecazaak livemuziek opgevoerd en is alles goed in de vergunning geregeld?

In 2010 hebben tien bewoners vanwege de geluidshinder van de horecamuziek een klacht ingediend. De actie is opgenomen in het milieujaarplan 2011 van de gemeente Overbetuwe.

Bronnen: Gemeente Overbetuwe, Gelderlander  

home...