Geen bevrijdingsvuurwerk in Weesp wegens broedende vogels

Binnenlands Bestuur, 3 mei 2011

In Weesp zal op vijf mei geen vuurwerk klinken om de bevrijding te vieren. De gemeente Weesp had net als vorig jaar een vergunning willen verlenen voor groots vuurwerk ter feestelijke afsluiting van zowel Koninginnedag als Bevrijdingsdag. Maar dit zou in strijd zijnmet de Flora- en Fauna-wet, die weidevogels beschermt. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft op 29 april besloten dat de Oranjevereniging geen vuurwerk mag afsteken op Koninginnedag.

Broeden

Het lawaai en het licht van vuurwerk verstoort het broeden van vogels. En als broedende vogels eenmaal verstoord zijn, komen ze vaak niet meer terug naar het nest, zegt Jacqueline Jongerius van de Dierenbescherming Midden Nederland. Twee ‘veldwerkers’ uit van de Dierenbescherming uit Weesp probeerden daarom vorig jaar al het grootse vuurwerk uit een weidegebied met veel broedende vogels te weren, maar zonder resultaat. ‘De gemeente gaf de vergunning, en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zei ook dat het vuurwerk gewoon door kon gaan,’ zegt Jongerius.

Omwonenden en de Dierenbescherming hadden de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gevraagd handhavend op te treden tegen het vuurwerk. Het vuurwerk zou verstoring van broedende vogels tot gevolg hebben. De Staatssecretaris heeft dit verzoek afgewezen.

Tientallen meters

De veldwerkers hebben samen met de Politie Gooi en Vechtstreek de nesten vorig jaar geteld en gekeken hoe het ermee was na het vuurwerk. ‘Zij constateerden dan veel nesten verlaten waren na het geknal. En op het terrein waar in Weesp op 30 april en 5 mei normaal gesproken het vuurwerk wordt afgestoken, zijn ook nu weer veel nesten van broedende vogels. Soms zelfs op twintig of dertig meter afstand,’ zegt Jongerius. ‘Daarom heeft de voorzieningenrechter ons gelijk gegeven: de broedende vogels verdienen bescherming vanuit de Flora- en Faunawet.’

Onvoldoende onderzoek naar effecten

De rechter heeft vastgesteld dat er in de nabije omgeving van het 'ontbrandingspunt' vogels broeden. De rechter heeft ook vastgesteld dat noch de Staatssecretaris noch de Oranjevereniging voldoende onderzoek naar de effecten van het vuurwerk hebben overgelegd. De rechter is dan ook van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat het vuurwerk de broedende vogels niet zal verstoren. Omdat een overtreding van de Flora- en Faunawet te verwachten valt heeft de rechter bepaald dat de Staatssecretaris handhavend moet optreden.

Locatie

De gemeente kon op 1 mei niet reageren op de uitspraak van de rechter. Of de gemeente werkt aan een alternatieve plek voor het vuurwerk weet is niet duidelijk, de Dierenbescherming weet het niet. ‘In principe heb je in deze tijd zelfs in het centrum van Amsterdam broedende vogels, maar de locatie doet er natuurlijk wel toe. Een natuurgebied waar veel meerkoeten, futen en zwanen hun nesten hebben is iets anders dan een industriegebied,’ zegt een woordvoerder van Dierenbescherming Nederland.

Feestje

Volgens de woordvoerder van de Dierenbescherming Nederland betekent de uitspraak dan ook niet dat er nu nergens meer vuurwerk afgestoken kan worden op 5 mei. ‘Wij zijn ook geen zure organisatie die een feestje willen verpesten, het gaat vooral om de plek waar je dan vuurwerk afsteekt. Dat vergt misschien wat creativiteit van gemeenten.’

Bron: Binnenlands bestuur, rechtspraak.nl

home...