Onzekerheid van geluidscontouren uit grid berekeningen

Redactie, 10 april 2011

In een artikel in Acta Acustica laten Spaanse onderzoekers van de Polytechnische Universiteit Madrid zien welke onzekerheden contourenberekeningen gebaseerd op gridpunten in GIS opleveren.

Het is algemeen gebruik bij geluidkartering om de geluidcontouren te bepalen uit discrete punten op een regelmatig grid. De Spaanse akoestici hebben een methode ontwikkeld om deze onzekerheid te schatten.

In een voorbeeld zijn berekeningen aan taxigeluid op een vliegveld op immissiepunten (met het pakket Lima) vergeleken met contouren, berekend met interpolatie in ArcGis op basis van berekeningen op gridpunten. De onzekerheid van de uitkomst is aangegeven in onderstaande figuur. Duidelijk blijkt dat bij een grid van 100x100 meter de onzekerheid groter is dan bij een grid van 10x10 meter, maar ook bij zo een fijn grid kan de onzekerheid oplopen tot bijna 6 dB voor de hoogste geluidsbelastingen. Het is opvallend dat de onzekerheid in dit geval het kleinst is bij geluidsbelastingen rond de 60 dB.

Bron: Uncertainty in Noise Maps Isolines: The Effect of the Sampling Grid C. Asensio, M. e.a., ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA Vol. 97 (2011) 237 242.

home...