jaargang 13, nr 4, april 2012

metingen
Resultaten van langjarige geluidmetingen Vlaanderen
door Edwin Verheijen

RANOMOS+ geeft inzicht in vliegtuigklachten
Resultaten geluidsmetingen vliegverkeer Dronten


SAAAfschermen ja/nee?Kijk, zonder heien!atlas leefomgevinghinder windturbines

natuur
Onderzoek Alterra: Broedvogels geen last van racewagens
Kamervragen CDA over verstoring in Natura2000
Oplossingen tegen heilawaai onderwater
Onderzoekers VS: Geluidsvervuiling heeft ecologische effecten
Onderzoek verstorende effecten van grote burgerluchtvaart
luchtvaart
Raad van State na beroep tegen uitspraak rechtbank
Haarlem: Schiphol mag ribbels aanleggen
woningisolatie
Project Geluidisolatie Schiphol vrijwel afgerond

aankondiging
Algemene ledenvergadering & open bijeenkomst (11 april)
NCRV Dokument, Wat de Muren vertellen (16 april)

weg
SAA project: 30 km schermen, 40 km stil asfalt
spoor
Bewoners verdeeld over plaatsing geluidsscherm spoor
Veel zorgen over plannen Noordtak
beleid
Atlas Leefomgeving geopend
MIRA rapport over geluidhinder in Vlaanderen
personalia
Herman ten Berge (Hoorstichting) geridderd
Introductie Gouden decibel award
onderzoek
Promotie: Zingen van geribbelde buizen voorspeld
activiteitenbesluit
Kinderdagverblijf Haarlem mag gebouwd worden
windturbines
Nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines Vlaanderen
bouwlawaai
Klachten door nachtelijk heien Amersfoort
Bouwbesluit stelt harde geluideisen
raadselachtige sneeuwcirkels
Reacties op artikel in Geluidnieuws
vertel een collega over Geluidnieuws
dit adres wordt niet door Geluidnieuws opgeslagen
  zelf een gratis abonnement?
dit adres wordt wel door Geluidnieuws opgeslagen

...home