Internet consultatie over de EU richtlijn omgevingslawaai

Eurpese Unie, juli 2012

De EU heeft een consultatie opgezet over de EU richtlijn Omgevingslawaai. De consultatie vindt plaats vanaf 25 juni tot 25 september 2012

Doelgroepen

De doelgroepen zijn burgers, deskundigen en vakmensen vanuit overheid, bedrijfsorganisaties, openbare en particuliere instanties, adviesbureaus, onderzoeks instituten, kleine bedrijven (MKB), vakbonden, NGO's, werknemers- en werkgeversorganisaties, en alle andere relevante stakeholders die betrokken zijn bij of geďnteresseerd zijn in de uitvoering van EU-wetgeving voor omgevingslawaai.

Doel van de raadpleging

Het doel van de raadpleging is zienswijzen te verzamelen over de doeltreffendheid, alsmede de sterke en zwakke punten van de EU-wetgeving op het gebied van omgevingslawaai, in het bijzonder met betrekking tot Richtlijn 2002/49/EG (kortweg END) inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai.

Deze raadpleging is onderdeel van een follow-up proces bij het rapport over de implementatie van de richtlijn, die is gepubliceerd in juni 2011. 

Directe link naar de consultatie: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ENVNOISE&lang=en

Bron: EU
    home...