Afwegingskader voor geluidreducerende maatregelen bij provinciale wegen

IPO, 16 januari 2012

Om een doelmatigheidsafweging te maken van geluidsmaatregelen langs provinciale wegen is een afwegingskader gemaakt, in het kader van Prisma. Voor rijkswegen bestaat een doelmatigheidscriterium, vastgelegd in de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen. De provincies hebben, net als het Rijk, behoefte aan een doelmatigheidscriterium voor het afwegen van geluidsmaatregelen. De nu ontwikkelde methodiek is gebaseerd op de genoemde Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen.

De eindproducten van dit project zijn te downloaden vanaf de website van het IPO. De eindproducten zijn:

  • een rekentool (spreadsheet) waarmee geluidmedewerkers bij overheden berekeningen kunnen maken om de doelmatigheid van geluidsmaatregelen langs provinciale wegen af te wegen;
  • een handleiding voor de rekentool;
  • een format voor een juridische tekst die het doelmatigheidscriterium beschrijft. Elke provincie kan de parameters in deze tekst naar wens aanpassen en opnemen in een eigen beleidsdocument;
  • een handleiding voor het ijken van het provinciaal doelmatigheidscriterium;
  • een format voor een provinciale publieksfolder over het doelmatigheidscriterium voor geluidsmaatregelen;
  • een memo met een toelichting op het gebruik van dalys in een doelmatigheidscriterium voor geluid. DALY staat voor Disability-Adjusted Life-Year en is een maat voor de hoeveelheid gezondheid die verloren gaat door ziekte.
  • 3 spreadsheets (Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland) met kosten van een geluidreducerende maatregel op een bepaalde locatie. Die kunnen gebruikt worden als voorbeeld voor de ijking van het doelmatigheidscriterium.

Begin 2012 volgen nog eindpresentaties tijdens 2 bijeenkomsten, en een publieksfolder, als aanvulling op dit project.

Bron: IPO

home...