CNOSSOS-EU: nieuwe rekenmethode voor geluidkartering 2017

Joint Research Center EU, 14 september 2012

"Het kwantificeren van blootstelling aan lawaai wordt aanzienlijk eenvoudiger dankzij een nieuwe reeks van gemeenschappelijke bepalingsmethoden voor lawaai die op 14 september 2012 zijn gepubliceerd", aldus een persbericht van de EU over het Cnossos rapport.

Het JRC heeft een rapport gepubliceerd met een nieuwe rekenmethode voor geluid (CNOSSOS-EU). Hiermee zullen de lidstaten in staat zijn om vergelijkbare gegevens over blootstelling aan geluid van weg, spoor, luchtverkeer en industrie te leveren. Dit is een voorwaarde voor effectieve uitvoering van het EU-beleid dat streeft naar een vermindering van de geluidsoverlast.

Commissaris voor milieu van de EU Janez Potočnik zei over het rapport: "Lawaai is een ernstig milieurisico voor de volksgezondheid, met name in stedelijke gebieden als gevolg van toegenomen vervoer en door inefficiŽnte stedelijke planning. CNOSSOS-EU zal EuropeseCommissie helpen met het harmoniseren van de methodes voor de beoordeling van de blootstelling aan lawaai middels het vergelijkbaar maken van de gegevens. Ik hoop dat het zal de weg effenen voor meer passende en efficiŽnte maatregelen om de toenemende blootstelling aan lawaai in Europa aan te pakken. Dit is een van de elementen in een meer systematische aanpak voor het oplossen van geluidsproblemen."

Volgende ronde geluidkartering

Lidstaten zullen volgens de website van het Joint Research Center de nieuwe methoden moeten gaan gebruiken bij de volgende ronde voor het maken van geluidsbelastingkaarten in 2017.

De sociale kosten van lawaai van verkeer, spoor- en wegverbindingen in de Europese Unie werden onlangs geraamd op Ä 40 miljard per jaar, gelijk aan 0,35% van het BBP van de EU.

De richtlijn omgevingslawaai, geÔntroduceerd in 2002, verplicht de lidstaten om strategische geluidsbelastingkaarten op te stellen, evenals uitgebreide actieplannen voor vermindering van het lawaai.

Bij de eerste EU-brede kartering in 2007 bleken er aanzienlijke verschillen in beoordelingsmethoden, gegevensverzameling en kwaliteit te bestaan. De EuropeseCommissie heeft daarom in 2009 besloten een gemeenschappelijke methode op te stellen, teneinde voortaan vergelijkbare cijfers te produceren.

CNOSSOS-EU werd ontwikkeld door het Joint Research Center van de EU en is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke en technische knowhow.

Bron: Persbericht EU, EU Joint Research Center, Cnossos rapport

home...