NSG: "SP overstemt andere politieke partijen"

NSG, 30 augustus 2012

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) heeft de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen tegen het licht gehouden.

Lettend op het huidige politieke klimaat is het niet verrassend dat de meeste verkiezingsprogramma’s weinig ambitieus zijn op het gebied van milieu en duurzaamheid. De bestrijding van ongewenst geluid is een onderwerp dat mondjesmaat aan de orde komt. Sommige partijen, zoals de VVD, de PVV, de PvdA en het CDA noemen het in het geheel niet.

De SP is een positieve uitzondering. Deze partij heeft in het verleden in het politieke debat het onderwerp regelmatig aan de orde gesteld, beschikt over inhoudelijke kennis en komt dan ook met concrete voorstellen.

GroenLinks is goede tweede. De ChristenUnie volgt op enige afstand.

De SP, GroenLinks en de ChistenUnie besteden aandacht aan verkeerslawaai, lawaai rond vliegvelden, kiezen voor aanpak bij de bron en noemen daarbij auto’s en scooters met name. Bij dit laatste item moet Brussel een sturende rol vervullen.

De snelheid op de autosnelwegen moet weer omlaag als dat slecht uitpakt voor de omwonenden. Het gebruik van elektrisch vervoer in de stad moet gestimuleerd worden.

De SP is de enige partij die de geluidsisolatie tussen woningen benoemt.

De ChristenUnie geeft aan dat maximumsnelheid van 80 km rond steden moet worden gehandhaafd; 100 km op snelwegen elders heeft de voorkeur.

Bron: Persbericht NSG

home...