Provincie Gelderland als eerste gereed met Actieplan geluid

Diverse bronnen, december 2012

Op 27 november 2012 heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland het ontwerp-Actieplan Geluid voor de jaren 2013-2017 vastgesteld. Deze provincie is als eerste gereed met het actieplan voor de tweede tranche. De geluidskaarten voor dit Actieplan zijn op 20 maart 2012 vastgesteld. In dit Actieplan ligt de nadruk op het aanpakken van te hoge geluidsbelasting bij woningen langs provinciale wegen.

De plandrempel voor plaatsen waar mensen wonen blijft gehandhaafd op 63dB.

Er is een nieuwe afwegingsmethode ontwikkeld die niet meer alleen kijkt naar het aantal woningen met een geluidsbelasting van 63dB of meer, maar die het totale effect van de aanleg van stil asfalt op alle woningen (dus ook woningen met een geluidsbelasting onder 63 dB) meeneemt. Zo streeft de provincie naar een zo groot mogelijke verbetering van de woon- en leefomgeving voor zoveel mogelijk bewoners in relatie tot de extra kosten voor de aanleg van stil asfalt.

Reageren? Mail naar redactie@geluidnieuws.nl

In totaal legt de provincie zeventig kilometer stil asfalt aan, waardoor in totaal circa vierhonderd van de twaalfhonderd kilometer provinciale weg in Gelderland voorzien zal zijn van stil asfalt.

Het nieuwe Actieplan ligt van 20 december 2012 tot en met 6 februari 2013 ter inzage.

Bronnen: Paul Driessen, Provincie Gelderland, Actieplan