jaargang 14, nr 6, juni 2013

bouwfysica
Gemeenten publiceren geluidwerende verbouwingsdetails vloeren
door Rein Muchall


vuurwerkstilte

diabetes

gehoor
Gehoor Nederlandse jongeren verder verslechterd
Afstellen hoortoestel met behulp van iPhone
Antenne verwerkt in 3D bionisch oor
PvdA stelt Kamervragen en start campagne tegen gehoorschade
Vlaamse partij N-VA wil snelle aanpak geluidnormen bioscopen
laagfrequent geluid
Mogelijke verklaringen hinder laagfrequent geluid
actieplan
Hengelo stelt Ontwerp actieplan Omgevingslawaai 2013-2018 vast
spoor
Implementatie WielRailConditionering
luchtvaart
Olifantsgras bij Schiphol moet helpen tegen grondlawaai
Resultaten geluidsmetingen 2012 vliegverkeer Dronten bekend
Rijk draagt nog 3 jaar bij aan meetsysteem Geilenkirchen
Validatie afname geluidbelasting AWACS Geilenkirchen
weg
Correctietermen wegverkeer toegelicht
windturbines
Aanbevelingen voor sociaal aanvaardbare ontwikkeling windturbines
gezondheid
Deens onderzoek naar relatie verkeerslawaai en diabetes
hinder
Elburg waarschuwt veroorzakers lawaai- en uitgaansoverlast
Beperking overlast recreatieboten: politie start met vaarsurveillance
Geluidsmetingen en bewonerslogboeken in wijk De Heege in Coevorden
Vuurwerk: aanbevelingen op grond van 80.000 meldingen
stilte
Provinciale Milieuverordening Utrecht geactualiseerd
vertel een collega over Geluidnieuws
dit adres wordt niet door Geluidnieuws opgeslagen
zelf een gratis abonnement?
dit adres wordt wel door Geluidnieuws opgeslagen

...home