Cartoon: het rechtens verkregen niveau Bouwbesluit 2012

Edwin Kort, Omgevingsweb, 14 april 2013

In het oude Bouwbesluit 2003 moest voor verbouwingen in principe worden voldaan aan de nieuwbouweisen. Alleen gemotiveerd kon daarvan worden afgeweken, waarbij B&W die motivering in de vergunning moesten opnemen. In het huidige Bouwbesluit 2012 geldt nu het rechtens verkregen niveau bij verbouwingen. Dat zijn de technische eisen toen het oorspronkelijk bouwwerk werd gebouwd, doch niet lager dan de voorschriften voor de bestaande bouw en niet hoger dan de nieuwbouweisen. Die eisen zijn bijna altijd lager dan de nieuwbouweisen. In de praktijk valt het zeker niet altijd mee om het rechtens verkregen niveau te bepalen en dit resulteert in vele verschillende interpretaties. Daar waar geen rechtens verkregen niveau aanwezig is, zoals bij de indeling van een woning die casco is gebouwd, gelden bijvoorbeeld geen geluideisen (er gelden voor de bestaande bouw geen geluideisen), behoudens voor installatiegeluid, maar dan wel 10 dB lager dan voor nieuwbouw. In de cartoon is het rechtens verkregen niveau uitgebeeld in de ogen van een koper van een woning. De aannemer heeft uiteraard een hele andere interpretatie van dit niveau.


Bron: Omgevingsweb, overgenomen met toestemming