jaargang 14, nr 11, november 2013

industrie
Verankering geluidruimte in bestemmingsplannen
door Ronald Koppers

Provinciaal inpassingsplan voor verruimde geluidzone
Utrecht stelt eisen aan windmolens
B&W Alblasserdam: windturbines niet wenselijk


klaar voor Swung-2damwandsleeperpadsgeluidregister++

trillingen
RvS: "Beleidsregel trillingshinder spoor mist noodzakelijke elementen"
door Carel Ostendorf
spoor
Lansingerland verontrust over plannen HSL
RIVM bepaalt effecten van spoortrillingen
ProRail installeert Under Sleeper Pads tegen LF geluid
Geluidgevolgen nieuwe dienstregeling HSL-Zuid
Mansveld: Verbod lawaaiige goederenwagons te overwegen

advertentie
Cursus GIS voor milieumedewerkers - start 11 november

luchtvaart
Gemeente en provincie meten geluid helikopters
Stelsel Schiphol: verdergaande hinderbeperkende maatregelen lastig
Geluidsaspecten JSF: LAmax wellicht hoger dan F16
jurisprudentie
Afscherming niet bestaand gebouw ten onrechte meegerekend
weg
Auteurs Continental: "Bandenlabel is een eerste stap"
 

advertentie
Geluidregisters complex? Geluidregister++ biedt de oplossing

Swung-2 en ander beleid
Swung-2: Provincies in de startblokken
Overheidsuitgaven bestrijding verkeerslawaai 1980-2011
bouwlawaai
Werk brug hervat na overlast intrillen damwanden
hinder
Kattenverjagers die geluidhinder veroorzaken niet toegestaan
Huidige wetgeving verhindert aanpak overlast woningeigenaren
aankondigingen
5 en 6 november: 17e congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit
27 november 2013 - Seminar Porous materials, NAG
prijzen en onderscheidingen
Genomineerden gouden decibel 2013
vertel een collega over Geluidnieuws
dit adres wordt niet door Geluidnieuws opgeslagen
zelf een gratis abonnement?
dit adres wordt wel door Geluidnieuws opgeslagen

...home