SP Groningen wil tempo maken met oplossen geluidsoverlast drafbaan

SP Groningen, 12 september 2013

Op 11 september werd de toekomst van de Drafbaan Groningen in de lokale raadscommissie Beheer & Verkeer besproken. Op initiatief van de SP werd ook gesproken over de geluidsoverlast die gepaard gaat met de feesten die op de Drafbaan en in het Stadspark georganiseerd worden.

Na een door de SP georganiseerde bewonersavond, pleit SP-raadslid Nicole Temmink voor drie maatregelen. De geluidsnormen moeten naar beneden, er moeten minder feesten toegestaan worden en de feesten moeten minder lang duren. Deze maatregelen moeten volgens Temmink al voor begin 2014 ingevoerd zijn.

Deze maatregelen konden op veel steun rekenen onder de bewoners rondom het Stadspark. Ook de insprekers tijdens de commissie brachten deze maatregelen als oplossingen naar voren. De SP wijst al langer op de enorme geluidsoverlast, het lijkt er nu op dat andere partijen hier ook een oplossing voor willen vinden. Helaas steunde alleen de ChristenUnie het idee van de SP om de geluidsnormen naar beneden te brengen. De andere maatregelen kunnen gelukkig wel op brede steun rekenen.

De SP vindt wel dat er meer tempo gemaakt moet worden: "Als we niet voor begin 2014 hier besluiten over nemen, dan zitten de bewoners in de zomer van 2014 met precies dezelfde overlast als afgelopen jaren. Daarom moet het stadsbestuur tempo maken en zullen wij me een aantal moties komen." Aldus Temmink.

Bron: SP Groningen