Aankondiging congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 5 en 6 november

Congres GTL dit jaar gastheer uitreiking European Soundscape Awards

Congresorganisatie, 5 augustus 2013

Op dinsdag 5 en woensdag 6 november vindt in het Nieuwegeins Business Center de 17e editie plaats van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit. Het congres is al jaren hét platform van visie, beleid, techniek en advisering voor geluid, trillingen en luchtkwaliteit bij rail, weg, luchtvaart, industrie en bouw. De programmacommissie is er ook dit jaar wederom in geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen, waarbij er, naast de diverse lezingen, ruimte is voor discussiefora en workshops.

Variatie

Bronbeleid voor wegverkeer, Europese geluidsaanpak, laagfrequent geluid, industrielawaai, Swung-1 en luchtkwaliteit zijn de onderwerpen die op 5 november worden behandeld. Op 6 november komen vervolgens ook de overige aspecten van weg- en railverkeer aan bod, en daarnaast zijn er lezingen en discussiesessies over o.a. trillingen, Swung-2, natuur, communicatie, aspecten van ruimtelijke ordening en diverse technologische ontwikkelingen.

Hieronder staat van een selectie van de onderwerpen een nadere toelichting. het complete programma van het congres met uitgebreide beschrijvingen van elke lezing, het beursoverzicht en het inschrijvingsformulier vindt u via www.gtlcongres-beurs.nl

Bronbeleid en Europese ontwikkelingen

Europa richt zich onder andere op de normering van de geluidsemissie van auto’s en vrachtauto’s. Wachten we op strengere normen of kunnen we in Nederland meer doen? Voeren we bijvoorbeeld milieuzones voor geluid in en/of kunnen de autogebruikers, u dus ook, hun geluidsimpact beperken? We nodigen de aanwezigen uit om aanvullende ideeën in te brengen tijdens de levendige plenaire discussiesessie waarmee de eerste congresdag wordt geopend. Aansluitend is er een (niet plenaire) workshop over milieuzones.

Industrielawaai en laagfrequent geluid

Het gaat vaak goed. Maar niet altijd. De beoordeling en aanpak van geluid van (industrie)terreinen blijft lastig en ‘boekhoudkundig’ complex. Een interessant, relatief nieuw en nog ongrijpbaar fenomeen is laagfrequent geluid. Er zijn op deze vlakken diverse interessante nieuwe ontwikkelingen waar we wat van kunnen leren.

Swung-1

Deze nieuwe geluidwetgeving voor de hoofdwegen en hoofdspoorwegen is nu ruim een jaar operationeel. Wat zijn de ervaringen met de toetsing aan de geluidproductieplafonds, hoe staat het met de controlemetingen en welke wijzigingen zijn er voor de woningbouw? Een essentieel onderdeel is de aanpak van de geluidssanering. In een zevental lezingen en een discussiesessie wordt op deze ontwerpen ingegaan.

Stiller op Weg naar de markt

Dit programma van het ministerie van I&M is er op gericht om duurzame en geluidreducerende wegdekken breder toegepast te krijgen. Het is daarbij ook van belang dat geluid op de (politieke) agenda komt en blijft. Er is goed nieuws. Het programma ‘Stiller op weg naar de markt’ is in principe verlengd tot 2017.

Spoorgeluid

Zeg ‘spoorgeluid’ en men denkt aan goederenwagons en de Hogesnelheidslijn. Hoe maken we deze geluidbronnen stiller? En kunnen we het spoorgeluid met de geluidsproductieplafonds goed beheersen?

Beurs

Op beide dagen is er een vakbeurs, waar bedrijven hun nieuwste producten en diensten presenteren. Bezoekers krijgen ruim de gelegenheid om nieuwe ideeën op te doen en op informele wijze nieuwe contacten te leggen.

European Soundscape Award en de Gouden Decibel Awards

Het congres heeft dit jaar de eer om gastheer te zijn voor de uitreiking van de belangrijke European Soundscape Award. In het congresprogramma zijn daarom vijf Engelstalige lezingen opgenomen over Europese ontwikkelingen op geluidgebied. Daarbij zijn de winnaar en runner-up van de European Soundscape Award. Ook worden dit jaar wederom de Gouden Decibel Awards uitgereikt. Beide prijzen worden uitgereikt tijdens het walking dinner aan het eind van deze eerste congresdag.

Meer informatie en aanmelden

De congresfolder is in augustus verstuurd. Mocht u deze niet hebben ontvangen, download dan deze folder van de website en kijk gelijk naar het complete programma van het congres met uitgebreide beschrijvingen van elke lezing, het beursoverzicht en het inschrijvingsformulier:  www.gtlcongres-beurs.nl