Geluidwal van bierkratten bij protestbijeenkomst goederenvervoer

Nieuws uit Delden, Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente, september 2013

De Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH) heeft op zaterdag 7 september een protestbijeenkomst gehouden tegen goederenvervoer op de spoorlijn van Zutphen naar Hengelo. De protestmanifestatie vond plaats in Delden bij de spoorwegovergang aan de Spoorstraat. De AGH riep iedereen op naar deze manifestatie te komen, liefst met een of meerdere (bier)kratjes, om een signaal af te geven naar de Haagse politiek dat het absoluut onacceptabel is om het goederenvervoer in Oost-Nederland te laten verlopen over bestaande sporen dwars door steden en dorpen. “De gezondheid en leefbaarheid van alle aanwonenden in een strook van 300 meter aan weerszijden van de spoorlijn staat op het spel”, zo geeft de actiegroep aan. Bij de protestbijeenkomst konden mensen eveneens een petitie tekenen, die zal worden aangeboden aan de staatssecretaris.

De AGH trok met steigerwerk en spandoeken een wand op van vier meter hoog om zichtbaar te maken wat het betekent om Delden met dit soort geluidschermen te gaan doorklieven. Met bierkratten werd vervolgens deze 4 meter hoge muur nagebouwd. Verder waren er standjes waar mensen informatie konden inwinnen en werd er met behulp van geluid- en trillingsproeven getoond welke gevolgen de komst van goederenvervoer door Delden heeft.

De boodschap aan Staatsecretaris Mansfeld is duidelijk: “Soms is het beter om van een rijdende trein af te springen”. Voorlopig dendert ze maar door met haar plannen voor een intensief goederenvervoer over bestaand spoor door Oost-Nederland. Ze schuift adviezen om te heroverwegen resoluut van tafel en is ziende blind voor gewijzigde omstandigheden, aldus AGH.

AGH geeft drie argumenten om het project af te blazen:

1 De Noordelijke aftakking van de Betuwelijn is duur, overbodig, enorm belastend voor de mensen die er vlakbij wonen en ontwrichtend voor huizen en gebouwen die er omheen staan. Vanwege de vele dorpen en steden die het spoor doorsnijdt, vormt het risico op rampen, die kunnen optreden bij het vervoer van (zeer) gevaarlijke stoffen, een regelrecht doemscenario.

2 Er is voorlopig geen sprake van een toename van de goederenoverslag in de Rotterdamse haven. Ondernemers kiezen als alternatief voor vervoer over de weg liever voor Short Sea, transport per schip langs de kust, omdat dit goedkoper is dan vervoer per schip. Ook het grootste containerschip ter wereld, dat onlangs door Rotterdam feestelijk werd binnengehaald, deed daarna, minder beladen, havens aan de Oostzeekust in Duitsland en Polen aan.

3 Het geschikt maken van het spoor van de Duits-Nederlandsche grens naar Oberhausen in het verlengde van de Betuwelijn wordt binnen afzienbare tijd in gang gezet. Men hoopt in 2022 daarmee klaar te zijn. Dan kan de Betuwelijn eindelijk gebruikt worden waarvoor hij is aangelegd: intensief goederenvervoer naar het Ruhrgebied, Polen en Rusland.

Bron: Nieuws uit Delden, Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente