Stichting Spoorhinder start burgerinitiatief

Stichting Spoorhinder, september 2013

De Stichting Spoorhinder behartigt de belangen van mensen die aan het spoor wonen, hinder van de toenemende goederentreinen ondervinden of gaan ondervinden. Met name de mensen die wonen en werken aan de zogenaamde IJssellijn, de spoorverbinding die loopt van Elst via Arnhem en Zutphen naar Deventer.

Aanleiding voor oprichting van de stichting is de enorme toename van goederentreinen als gevolg van het spoorboekloos rijden in de Randstad. Deze toename resulteert in overlast voor omwonenden. Overlast in de vorm van bijvoorbeeld herrie en trillingen maar ook verstoring van de nachtrust en verslechtering van de bereikbaarheid. Maar ook overlast in de vorm van toenemende onveiligheid, schade aan woningen en bedrijven, en negatieve be´nvloeding van de lokale economie, het landschap en de natuur.

Om die reden is Stichting Spoorhinder een burgerinitiatief gestart om de politiek te vragen een standpunt in te nemen over het gebruik van de IJssellijn. In totaal zijn 40.000 handtekeningen nodig.

De ondertekenaars van dit burgerinitiatief vragen de Tweede Kamer:

  1. Het PHS-besluit te heroverwegen en af te zien van de intensivering van het gebruik van de IJssellijn als goederenspoorlijn.
  2. De staatssecretaris op te dragen om per modaliteit drie mogelijke oplossingen voor de goederenstroom te genereren, op vergelijkwaardige wijze, oplopend in kosten voorzien van een aantal weegfactoren.
  3. De meest geschikte varianten te selecteren en door het Ministerie te laten uitwerken om vervolgens een definitieve keuze te maken.

Ook de belanghebben langs de Twentelijn en de Twentekanaallijn kunnen door dit burgerinitiatief te ondersteunen invloed uitoefenen op hun eigen leefomgeving. Als de treinen niet over de IJssellijn rijden, gaan ze ook niet over de Twentekanaallijn en komen treinen vanuit deze richting niet op de Twentelijn.

Bron: Stichting Spoorhinder