Meeprofiteren vermindert weerstand windmolens

IKP Fryslan, 16 september 2013

Omwonenden financieel laten meeprofiteren van een windmolen vermindert de weerstand tegen de plaatsing ervan. Draagvlak voor windenergie op land– lees: een gebrek eraan – is het punt bij windenergie. Niet de prijs (concurrerend genoemd), niet de techniek (steeds beter), niet de voorraad (oneindig, als het maar waait), nee, de maatschappelijke weerstand vormt de te nemen hobbel.

Opbrengst voor de gemeenschap

Sleutel lijkt de bewoners te laten meeprofiteren van de revenuen. Friesland kent ‘dorpsmolens’: één molen per dorp. De opbrengsten komen ten goede van de gemeenschap: een sporthal, een buurthuis, et cetera. Het draagvlak is er naar verluidt groot. Bewoners financieel compenseren kan, als de hinder de wettelijke norm ontstijgt. Iets anders deed de gemeente Tholen. Ze verlaagde de woz-waarde van huizen, met de komst van vijf molens als reden. De verantwoordelijk wethouder noemt waardevermindering compenseren ‘alleszins redelijk’, ook om draagvlak te verwerven.

Bron: IKP Fryslan