Geen grote windmolens meer in Overijssel

VVD Overijssel, 19 september 2013

De VVD heeft zich met succes verzet tegen de komst van nog meer grote windmolens in Overijssel. Een amendement, ingediend door woordvoerder Pieter Schipper, kreeg de steun van een meerderheid in Provinciale Staten.

Het Rijk verplicht Overijssel om extra windstroom te leveren. ‘Het liefste’, zegt Schipper, ‘hadden we daar gewoon nee tegen gezegd. Nu dat niet mogelijk is, kiezen we voor een andere oplossing. De extra inspanning leveren we alleen, als dat innovatief gebeurt. Dat wil zeggen: geen ouderwetse grote molens erbij.’

Schippers bezwaren tegen de traditionele windmolens zijn veelomvattend: ‘Ze zorgen voor geluidsoverlast en trillingen, ze tasten het landschap en de natuur aan, vogels en vleermuizen vliegen zich er in dood, ze kosten veel te veel geld, ze leveren te weinig op en de gesubsidieerde stroom die ze leveren verstoort de energiemarkt, die het toch al zwaar heeft.’

Volgens Schipper zou daarom nu gekeken moeten worden naar modernere alternatieven: ‘We hebben onze propellervliegtuigen ingeruild voor straalvliegtuigen, dat zou met windstroom ook moeten gebeuren. Overal ter wereld worden nieuwe technieken ontwikkeld die de bezwaren wegnemen. Dat is ook goed voor het draagvlak onder de omwonenden.’

Bron: VVD Overijssel