Nieuws december 2014

jaargang 15, nr 12
Prijzen
Winnaars Gouden Decibel 2014
Oproep essaywedstrijd winter 2014
Regelgeving
Aanpassingen werkwijze Doelmatigheidscriterium Rijkswegen
Ontwerpbesluit wijziging geluidnormen woonschepen industrielawaai
Wegverkeer
Provincie maakt met inpassingsplan geluidscherm A12 mogelijk
Gemeente Hoorn vraagt mening bewoners snelheidsverlaging Provincialeweg
Overleg Rijk en gemeente: Geluidscherm en benzinestation bij Hoevelaken
Venlo bekijkt opnieuw geluidhinder na vervanging kunstof schermen
Octrooi groen en lichtgewicht geluidscherm WacerWall
Bussum kiest voor geluidmaatregel nachtelijk inrijverbod vrachtverkeer
Industrie
Politieke rel Zandvoort dreigt na overschrijding geluidnorm racecircuit
VVD pleit voor permanent geluidssysteem strand
Spoor
Geen doelmatige maatregelen spoor Rosmalen, mogelijk snelheidsverlaging
In juni 2015 overeenstemming oplossing tegen geluidhinder HSL
Jarenlange geluid- en trillingsmetingen langs spoor Twente
Hinder
Oldenzaalse kinderen mogen vrijuit geluid maken tijdens buitenspelen
Hantekeningenactie voor terugkeer misthoorn Harlingen
Aankondiging
Akoestisch Zeilweekend : 18 - 19 april 2015 in Balk, schrijf in voor 15 december