Personalia: Dolf de Gruijter naar RIVM

Diverse bronnen, juni 2014

Per 1 augustus verlaat Dolf de Gruijter het ministerie van IenM. Hij heeft er voor gekozen een nieuwe uitdaging aan te gaan bij het Expertisecentrum Geluid van het RIVM. Daar was behoefte aan uitbreiding om het centrum op een aantal punten te versterken.

 
Dolf de Gruijter op zijn afscheidsborrel in Den Haag, foto: Luuk de Gruijter

Zelf geeft Dolf aan dat het na zoveel jaar in dezelfde baan wel weer wennen was om te solliciteren. Sinds de sanering verkeerslawaai in 1986 in de Wet Geluidhinder is opgenomen, is Dolf daar namens het ministerie als beleidsmedewerker bij betrokken geweest. Mede dankzij hem is de sanering verkeerslawaai nog steeds een belangrijk onderdeel van het geluidbeleid.

Voor BSV was hij al die jaren een fantastisch aanspreekpunt en een onmisbare partner bij de uitvoering van de taken van BSV. Maar ook voor andere mensen uit de geluidwereld was Dolf bij het ministerie altijd een toegankelijk en uitermate behulpzaam aanspreekpunt. Na de uitbesteding van de sanering aan BSV kwam er voor Dolf meer tijd beschikbaar om breder actief te zijn binnen het geluidbeleid. Dat leidde tot een grote betrokkenheid bij het nationale geluidbeleid (bv NMP4 en Toekomst Agenda Milieu) en ook bij het onderhouden en vernieuwen van de wetgeving.

Na het mislukken van MIG begin deze eeuw is hij doorgegaan met de ontwikkeling van geluidproductieplafonds. De laatste jaren heeft Dolf hard gewerkt aan de Swung wetgeving. Met deze nieuwe wet, die op 1 juli 2012 van kracht is geworden, is een eind gekomen aan een weeffoutje uit de Wet geluidhinder, namelijk de vrijwel onbeperkte groei van geluid die bij wegen en spoorlijnen kon voorkomen, ook als "hogere waarden", die er wellicht toe dienden om die groei te beteugelen, waren vastgesteld.

Daarnaast heeft Dolf zich buiten zijn werk sterk ingezet voor geluid, onder andere als redacteur van het blad Geluid, als bestuurslid van de Stichting Innonoise en van het NAG. Dolf heeft talloze lezingen gegeven op het congres Geluid en Trillingen en schreef ook voor Geluidnieuws.

De redactie van Geluidnieuws wenst Dolf veel succes bij het RIVM.

Bronnen: Bureau Sanering verkeerslawaai, Elly Waterman