Veel discussie over lawaai motoren

Redactie, 28 oktober 2014 en 7 november 2014.

In het september nummer van Geluidnieuws stond deze ingezonden brief van de heer Van Oostendorp over het geluid van motoren. Die brief verscheen naar aanleiding van een eerder artikel over controles door de politie van geluid van auto's en motoren. Van de 20 gecontroleerde voertuigen (waaronder 4 motoren) bleken er 13 voertuigen de toegestane geluidsemissie te overschrijden. Het ging hier om een gerichte controle naar geluidemissie, vandaar het hoge aantal overschrijdingen.

De redactie ontving verschillende reacties op de ingezonden brief van de heer Van Oostendorp. Van drie verschillende geluidadviseurs, voor zover bekend bij de redactie allen liefhebbers van motoren. Maar ook van verschillende geluidadviseurs die zich ook storen aan het geluid van motoren en die het (deels) eens zijn met de brief van de heer van Oostendorp. De namen zijn bij de redactie bekend.

Lees ook de analyse van de Elly Waterman over de geluidoverlast aan de Lekdijk en de aanvullingen hierop van Erik de Graaff en van Dick van der Gugten.

Reacties motorrijders/
geluidadviseurs

Reacties andere geluidadviseurs

Een BMW berijder

Beste redactie,

Wat leuk dat mr. J.J. van Oostendorp onder dat nieuwe pseudoniem ook op geluidnieuws een podium gekregen heeft! Tot nu toe kende ik hem alleen nog onder zijn leraarsnaam O. den Beste… (Dat is niet letterlijk bedoeld, het gaat meer om de stijl, redactie)

Vriendelijke groet, en dank voor enkele vermakelijke leesminuten,

berijder van een BMW R1100 RS met originele (stille), roestvrijstalen, dus nooit lekkende uitlaat, lid van de “semi- of cryptocriminele vereniging” ‘MAG NL’, helaas nog geen eigen “militante website”, wel medeondertekenaar van de petitie tegen de, inderdaad overbodige en gelukkig afgestemde, APK voor motoren.

Een Ducati liefhebber

Met verbazing heb ik de ingezonden brief over motoren gelezen. En ik ben verbaasd dat dit geplaatst is. Het artikel staat vol feitelijke onjuistheden, is nogal tendentieus en noem maar op. Geluidhinder van motoren is vooral subjectief. Diverse onderzoeken tonen dit aan. Onder meer ihkv de discussie over het invoeren van een APK. Indien gewenst zou je met de Motorrijdersactiegroep kunnen opnemen. Maar, misschien is het beter dit soort mensen te negeren....

Deze briefschrijver verwijst ook naar een voorbeeld van een onderzoek naar hinder van motoren. In dit geval was snelheid meer een issue dan geluid, klik hier.

Een Yamaha fan

Hallo,

In de laatste geluidnieuws stond een ingezonden brief met daarin de volgende passage:

Navraag bij de sector HANDHAVING van V&W werd ik naar de politie verwezen maar die gaat niet op mijn vragen in en verwijst naar prioriteiten van scooters en brommers, waar motoren worden opgevoerd en uitlaten worden verwijderd. Geen kunst: op die voertuigen zitten ouden van dagen of kinderen die minder militant optreden dan motorfietsers met zware motoren. Elke agent heeft een gezin thuis, nietwaar?

Ik vind dit een generaliserend en daarmee kwetsend stukje over motorrijders. Dat veel motorrijders hinder veroorzaken snap ik wel. Maar dat betekent niet dat het allemaal agressieve criminelen zijn die boven de wet staan. Dat geldt slechts voor een klein deel, zoals dat ook bij clubs weleens gezegd wordt: 1% MC’s, oftewel motorclubs die zich boven de wet stellen.

De reden dat politie hier (te) weinig aandacht aan geven is dat veiligheid boven hinder gaat.

In Duitsland doen ze dat anders. Daar zetten ze op mooie bochtige bergweggetjes het volgende bord neer:

Motorrijders doen het dan vanzelf wel rustig aan….

Zonder schaamte

Ben het helemaal eens met de heer Oostendorp. Nu de zomer voorbij is, vermindert de ernstige geluidhinder door motoren langzaam tot een minimum. Op enkele volhouders met gemodificeerde uitlaten na, blijven de serieuze rijders over. De volhouders zijn duidelijk geen mooi-weer-rijders en laten zich door niets of niemand beperken in hun motorgeluid. Zij gaan zonder schaamte door met het hinderen van anderen omdat zij het zelf zo stoer, mooi, bij motoren horend ('t is toch wel effe 'n Harley) of anderszins in hun ogen belangrijk vinden om zo veel geluid te maken. In de zomer zijn er vooral in de weekends zo veel motoren op de weg dat je niet meer weet waarheen te vluchten om van weekendrust te kunnen genieten. Vrijwel geen van deze motoren voldoen aan de wettelijke eisen en de overheid kijkt toe, weet ervan en doet er vrijwel niets aan om dit fenomeen te stoppen. Een APK-keuring voor motoren zou een eerste stap zijn, maar dan moeten de keuringsstations wel apparatuur en kennis in huis halen om de keuringen op geluid uit te kunnen voeren. Geluid als keuringskriterium voor personenauto's zou ook geen slechte zaak zijn, want ook veel berijders van deze voertuigen denken dat de geluidproduktie van hun auto een middel is om zich te manifesteren.

Geen schaamte om je eraan te storen!

Ik constateer de laatste paar jaar duidelijk meer motoren die in de bebouwde kom het gas geheel opentrekken (in relatieve lage versnelling - tot ver boven de maximum snelheid). Rondom mijn eigen woning bijvoorbeeld op een uitvalsweg waarop ik direct zicht heb. Deze motoren blijven duidelijk hoorbaar (nog steeds in hoge toeren) tot het moment dat deze de A2 oprijden, op zo'n 700 m afstand van het waarneempunt.

Hinder is subjectief inderdaad. Ik schaam me er niet voor me erg te storen aan welhaast opzettelijk veroorzaken van hinder door motorrijders die de stad als racecircuit gebruiken (overigens zijn er ook, maar in veel mindere mate, automobilisten die zich zo gedragen - vrijwel uitsluitend Golf rijders).

Naast deze verkeershufters (alleen vanwege de veel te hoge snelheid in de bebouwde kom) zijn er nog de motorrijders die willens en wetens met ontoereikende uitlaten rijden. Deze categorie vinden we bij de "leren jassen - bende uitstraling" types.

Ik houd er van mooi weer. Jammer dat zo goed hoorbaar is dat het mooi weer is. Hoog tijd voor een motoren APK en eenvoudiger te handhaven eisen aan het geluid vanwege motoren: naast een eis die het simultaan meten van toerental en geluidniveau vergt ook een eis waarbij het toerental niet gemeten hoeft te worden.

Waar geen wil is, is geen weg

De ingezonden brief is opvallend tendentieus, dat maakt de klager minder sterk, jammer want zijn inzet om dit op de agenda te krijgen is te prijzen!

De link naar het artikel van de Ducati liefhebber. Hierin zie je dat goed onderzoek doen een vak is dat niet door iedereen beheerst wordt.

Alleen naar een gemiddelde kijken via aantallen motoren in een rekenmodel is een zwakke eenzijdige analyse en doet geen recht aan de mensen die daar hinder ondervinden. Voor en tegenpartijen krijgen vooral de antwoorden die ze willen horen, dat maakt de discussie ook zwak. De geluidhinder van de diverse bronnen is natuurlijk subjectief maar meestal heel feitelijk het gevolg van mensen die het gebrom van hun eigen voertuigje maar wat mooi vinden en de hinder van anderen aan hun laars lappen door uitlaten aan te passen en dergelijke. Geluidhinder is overigens makkelijk aantoonbaar, zelfs zonder geluidmeter. Zo makkelijk zou de politie de overtreders er uit kunnen pikken, gewoon op gehoor en die direct naar een meetopstelling sturen, dus niet dagen later zodat men thuis de uitlaat heeft kunnen wisselen.

Ik heb ook contact met de locale politie gehad over geluidhinder. Het blijkt dat ze voor concrete gevallen best aanspreekbaar zijn en willen ‘bemiddelen’.

Echter of het nu om motoren, brommers, auto’s met bruluitlaten gaat, er zijn een hoop groepen die eenvoudig buiten de normen kunnen ‘brullen’ met een heel geringe pakkans. Dat is een algemeen heel hinderlijk feit waar de politiek en de politie maar al te makkelijk mee omgaat, geen tijd geen geld, een kwestie van geen prioriteit (immers, liever geluidhinder dan een inbraak).

De link met een APK voor motoren zie ik ook niet als zinvol, er rijden in mijn woonplaats alleen al ten minste 20 á 30 auto’s met bruluitlaten die moeiteloos door de APK komen. Als de politie er geen acties op zet veranderd er niets. Alleen zij kunnen de toon zetten door actiever op naleving te controleren, niet alleen motoren of alleen brommers, scooters of rare auto’s. Het gaat namelijk om een relatief kleine groep op het totaal van weggebruikers. Waar geen wil is, is geen weg.

Ondraaglijk

Kunstenaar Gerda den Os stuurde een foto van een sieraad uit haar expositie : “Ondraaglijk “. Sieraden over de ondraaglijkheid van geluid. Aapmenschje brult. “Na alle verplichte figuren aan grasmaaigedrein, bosmaaiers en bladblazers aangehoord te hebben, was dit echt de druppel…”

Klik voor een grotere afbeelding