Dynamisch GeluidModel emplacementen

M+P, september 2014

Met het Dynamisch GeluidModel (DGM) bespaart ProRail tijd en kosten op hun akoestische berekeningen die zij voor hun emplacementen maken. Met de 2e uitrol over 28 emplacementen is het DGM toepasbaar voor bijna de helft van alle emplacementen in het beheer van ProRail.

De software voor het DGM is door M+P geschreven. Het DGM wordt gevuld met de voorkomende processen op een emplacement, de bedrijfssituatie. Van deze processen is eerder de op een gestandariseerde manier de overdracht bepaald volgens de Handleiding (HMRI'99). Deze overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met standaard software, zoals Geomilieu.

De voordelen van DGM zijn groot. Met het DGM kan Prorail op eenvoudige wijze, op elk moment, geluidberekeningen uitvoeren om de effecten van het veranderende gebruik van emplacementen te bepalen. Omdat Prorail dit nu zelf kan, behaalt zij een belangrijke besparing op advieskosten, doordat minder gebruik hoeft te worden gemaakt van externe geluidsdeskundigen. Hierbij zijn de effecten van wijzigingen nu binnen seconden bekend, waar dit eerder weken kostte.

28 emplacementen

In augustus is de tweede uitrolfase van het Dynamisch GeluidModel (DGM) voltooid. De tweede fase omvat 28 emplacementen, waardoor nu bijna de helft van de door ProRail beheerde emplacementen beschikt over dit geavanceerd geluidsberekeningsmodel. Hiervoor hebben verschillende adviesbureaus input geleverd.

Akoestische berekeningen

ProRail heeft circa 100 emplacementen in zijn beheer. Behalve voor vergunningen, zijn er ook akoestische berekeningen nodig om te bepalen of de jaardienstregeling inpasbaar is. ProRail voert daarom relatief veel berekingen uit.

Bron: M+P