Excessief lawaai van motorfietsen

Ingezonden brief van Mr. J.J. van Oostendorp, 22 september 2014

Al jaren voer ik actie tegen het excessieve lawaai van motorfietsen. Onderzoeksapporten wijzen uit dat bij minstens 40% van de ongeveer 650.000 motorfietsen aan de uitlaat is geprutst waardoor deze niet voldoet aan de EU-richtlijn.

Bij vracht- en personenauto’s zou zoiets onmogelijk zijn maar motorfietsers hebben zichzelf buiten de wet geplaatst en hun gedrag wordt al jarenlang gedoogd. In enkele gevallen, zoals bij de jaarlijkse TTraces wordt een aantal beboet maar het merendeel weet zich gesteund door dubieuze verenigingen van semi- of cryptocriminele herkomst. Zij houden er militante websites op na.

11.300 van hen ondertekenden een petitie tegen een verplichte APK (waarbij de foute uitlaat zou blijken).

RWS heeft bij verkeersmetingen en -tellingen altijd de motorfietsen vermeden wegens hun geringe aantal in het geheel. Intussen is dat ca 7 % geworden t.o.v. personenauto’s. Dat is wel significant. In 2007 publiceerde CE over de geluidhinder van motorfietsen, zie onderstaand kader:

Only in regions where motorcycles make up a significant fraction of the overall vehicle fleet are they are a major contributor to ambient noise levels. Although it is mainly in urban settings that this noise problem is noticed and reported, their annoyance potential is also high elsewhere because of the high percentage of illegal noise-increasing mufflers fitted and often aggressive driving behaviour. A Swedish noise annoyance study identified motorcycle noise as by far the most annoying form of vehicle-related noise. Consequently, measures to address the use of such mufflers need to be given the highest priority. In addition, all the other reduction measures cited for cars and heavy-duty vehicles, such as improvement of the type approval measurement method and lowering of noise limits, should be applied to motorcycles, too.

Directive 97/24/EC lays down limit values for two-wheeled road vehicles. These European Iimits are not particularly stringent, nor is the noise test technically demanding, as is demonstrated by the fact that same motorcycles pass it by a substantial margin of 4-6 dB(A) margin below the limit value.

The problem of owners tampering with their vehicle, particularly by replacing the original exhaust silencer by a less efficient one, 5eems to be equally serious all over Europe. Overall, the penetration of iIIegal exhausts in the fleet is 35% for motorcycles and 65% for mopeds.

Navraag bij de sector HANDHAVING van V&W werd ik naar de politie verwezen maar die gaat niet op mijn vragen in en verwijst naar prioriteiten van scooters en brommers, waar motoren worden opgevoerd en uitlaten worden verwijderd. Geen kunst: op die voertuigen zitten ouden van dagen of kinderen die minder militant optreden dan motorfietsers met zware motoren. Elke agent heeft een gezin thuis, nietwaar?

Nu blijkt, hoe erg het is gesteld – zie een eerder artikel in Geluidnieuws. Bij een simpele controle in Groningen blijkt bijna 100% van de aangehouden voertuigen niet aan de voorschriften te voldoen.

Tijd voor een kamerbreed debat

Is het niet eens tijd om een kamerbreed debat te initiëren over de volstrekte vogelvrijheid van berijders van zware motoren, die iedereen links en rechts passeren en in de weekends massaal het natuurgenot verpesten van miljoenen Nederlanders met hun herrie? Die niet voldoen aan geluidsnormen, aan snelheidsvereisten, aan correct verkeersgedrag en veelal handelen in strijd met plaatselijke voorschriften, vastgelegd in Algemene Plaatselijke Verordeningen? Zij werden ooit “pretrijders” genoemd, een eufemisme gezien door de talloze slachtoffers ervan

Het lawaai van één zware motorfiets of van een gierend YAMAHA-type met 10.000 toeren bestrijkt een oppervlak rond de snelweg, waar makkelijk 10.000 mensen dag en nacht zuchten onder het lawaai terwijl van de autos (met stille banden en op geluidsarm asfalt) niets wordt gehoord. Dit is maatschappelijk niet langer te verantwoorden. Het kan niet worden verdedigd, dat tienduizenden moeten lijden onder de overlast, geproduceerd door één lawaaifanaat.

Bronnen:

  1. CE, Traffic noise reduction in Europe August 2007

  2. Voorlopig geen APK voor motoren, ANWB motor