Snelheidslimiet blijft 80 bij Overschie

Milieudefensie, 23 september 2014

Minister Schultz heeft tijdens de zitting bij de Raad van State op 23 september 2014 het Hoger Beroep over de maximumsnelheid op de A13 deels ingetrokken. In 2013 besloot de rechtbank van Rotterdam dat de onderbouwing van het besluit van de minister om de snelheid te verhogen naar 100 kilometer onvoldoende was. De luchtvervuiling en geluidsoverlast waren toegenomen en daar stonden geen maatschappelijke baten tegenover. De minister ging in beroep tegen deze uitspraak bij de Raad van State.

Tijdens de zitting lukte het volgens een artikel op de website van Milieudefensie de vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu niet aan de rechters uit te leggen waar het hen om gaat en wat het belang van de minister is in deze procedure. Na een schorsing werd het hoger beroep ingetrokken voor het deel dat over de luchtkwaliteit gaat. De inhoudelijke behandeling over het geluidsaspect ging wel door, omdat de minister haar interpretatie van regels wilde toetsen. De uitspraak wordt over zes weken verwacht, maar dat heeft geen gevolgen voor de maximum snelheid op de A13, die blijft 80km.

Snelheidsverhoging

Minister Schultz besloot kort na haar aantreden om overal in Nederland de maximumsnelheid te verhogen. Ook in Overschie, waar in 2002 de snelheid juist werd verlaagd vanwege de luchtvervuiling. Het inademen van vervuilde lucht zorgt voor ernstige gezondheidsschade. Langzamer rijden helpt om de uitstoot terug te dringen.

Milieudefensie, de gemeente Rotterdam en bewonersgroepen kwamen in verzet tegen de snelheidsverhoging. De lucht in Overschie was te vies, het meetstation van de Milieudienst Rijnmond wees dat uit. De extra vervuiling door harder rijden leidt tot een significante afname van de gezondheid en de levensverwachting van omwonenden. Daartegenover staat slechts de wens van de minister: 'harder rijden waar dat kan'. Het maatschappelijk belang was volgens de rechters meer gediend bij gezondere lucht.

Bron: Milieudefensie