Uitgeest wil geen opstelterrein treinen

Gemeente Uitgeest en ProRail, 15 september 2014

Burgemeester en wethouders van Uitgeest wijzen een opstelterrein voor treinen binnen de gemeentegrenzen van de hand. Het college nam dat besluit al twee weken terug, maar brengt het naar buiten nadat eerst is geprobeerd om met de betrokken buurgemeenten Castricum en Heemskerk tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Volgens de jongste plannen van ProRail zijn er zeven mogelijke locaties voor een opstelterrein voor 75 sprintertreinen in beeld. Vier daarvan be vinden zich in Uitgeest, twee in Castricum en een in Beverwijk. Het college van Uitgeest keert zich tegen de plannen van ProRail omdat het van mening is dat de gemeente met de (geluids)overlast van de A9, de pro- vinciale weg N203, de spoorlijnen Amsterdam-Alkmaar en Haarlem-Alkmaar en het vliegverkeer van en naar Schiphol al onevenredig is bedeeld.

Het college van de gemeente Castricum bracht dinsdag 16 september naar buiten dat het zich tegen beide locaties in die gemeente verzet. Castricum wil nu een gesprek aangaan met gedeputeerde Talsma van de provincie en de gemeenten Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk. Uitgeest zal zich bij dat overleg aansluiten.

Meer treinen en meer parkeerruimte

Volgens de website van ProRail rijder er in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor uiterlijk in 2028 er meer treinen op het spoor tussen Alkmaar en Amsterdam. In totaal 6 intercity’s per uur per richting (dat zijn er nu 4). Ook tussen Uitgeest en Amsterdam wordt het aantal treinen uitgebreid: van 4 sprinters naar 6 sprinters per uur per richting.

Voor die extra treinen is parkeerruimte nodig (ook wel 'opstelcapaciteit' genoemd), terwijl er nu al te weinig ruimte op dit traject is. Daarom wordt het emplacement bij Uitgeest mogelijk vergroot. Bij Uitgeest zoekt ProRail ruimte voor in totaal 75 rijtuigen, afhankelijk van het type trein zijn dat zo’n 10 tot 15 treinen. Tegelijkertijd wordt de indeling van het spoor en perrons op station Uitgeest aangepast, zodat treinen elkaar minder hoeven kruisen.

Ook in regio Alkmaar is in de toekomst behoefte aan meer opstelcapaciteit: voor 50 rijtuigen (zo’n 6 tot 10 treinen) . De ruimte daarvoor wordt gezocht in Heerhugowaard, op industrieterrein Het Vaandel.

Bron: Gemeente Uitgeest, Website ProRail