Geluidswerende deuren van cruciaal belang voor comfort en concentratie

Advertorial

Geluidsisolatie is cruciaal voor de gezondheid, het welzijn en de concentratie van mensen in hun woon- en werkomgeving. Deuren en kozijnen vormen in veel gevallen een zwakke plek in de geluidwering. Fabrikanten die zijn aangesloten bij GND hebben hiervoor speciale geluidwerende deuren ontwikkeld. De gebruikte materialen en constructies, het ontwerp met speciale dichtingen, zorgen ervoor dat u het geluid buiten de deur houdt.

Uit onderzoek blijkt dat één op de vier Nederlanders zich regelmatig ergert aan geluid. Zo'n 700.000 mensen zouden zich er structureel aan storen. Geluid op de werkplek heeft niet alleen een negatieve invloed op het werkklimaat, het vermindert ook het concentratievermogen en de productiviteit. In huis is de mate van geluidsisolatie van grote invloed op het wooncomfort en welbevinden. Goede geluidsisolatie van woon- en werkruimten is dus van groot belang en daarvoor zijn goede deuren- en kozijnen noodzakelijk. De geluidwerende deuren- en kozijnen van fabrikanten die bij GND zijn aangesloten zorgen ervoor dat u het geluid buiten de deur houdt.

Helder over geluid

Geluid is een complexe materie. Er is veel verwarring over begrippen en geluidswaarden. Bovendien is het achteraf lastig te zien hoe geluidswerend een deur is. Daarom wil GND helderheid verstrekken over de mate van geluidwerendheid. Enerzijds door de begrippen helder te definiëren, anderzijds door met herkenbare labels en zekerheidsklassen te werken.

Waarden van geluidsisolatie

GND communiceert de waarden op een eenduidige manier naar de markt:

  • Rw-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden.
  • Rw, p-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) vergeleken worden.
  • Rw, r-waarde: de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerd situatie in het werk. Hiermee kan de praktijkwaarde van gemonteerde deursets vergeleken worden met de gevraagde waarde.

Herkenbaarheid

Geluidswerende deuren van bij GND aangesloten fabrikanten zijn te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur. Daarmee zijn eenvoudig de afkomst, veiligheid en prestaties op het gebied geluid-, brand- en inbraakwerendheid van de deur te controleren.

GND-zekerheidsklasse®

Met de GND-zekerheidsklassen® bieden de aangesloten fabrikanten naast garantie op kwaliteit zelfs garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. Afhankelijk van de klasse, voldoet alleen het deurblad, het deurblad inclusief hang en sluitwerk of het deurblad inclusief hang- en sluitwerk en kozijn gegarandeerd aan het testcertificaat.

Over GND

GND is de overkoepelende organisatie van 12 toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten en biedt opdrachtgevers en afnemers al meer dan 30 jaar zekerheid.

Met een GND-deur kiest u voor comfort en zekerheid. Dat wil toch iedereen?

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.gnd.nl.