Metingen haven Moerdijk: geen overschrijding ondanks klachten

Gemeente Moerdijk, 28 oktober 2015

Vanaf 21 januari 2015 wordt constant het geluid gemeten wat afkomt van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk. Dit wordt gedaan bij het meetstation aan de Julianastraat in de kern Moerdijk. Het meetstation is door gemeente en Omgevingsdienst ingezet vanwege klachten over geluidshinder. Uit de gemiddelde waarde van de metingen van de eerste twee kwartalen van dit jaar blijkt dat de geluidsnorm niet wordt overschreden.

De metingen van de eerste twee kwartalen van 2015 (21 januari tot 30 juni) zijn geanalyseerd door de Omgevingsdienst. Daar is voor elk kwartaal een gemiddelde waarde uitgekomen. Het geluidsniveau blijkt in het eerste kwartaal s nachts tussen de 41 en 44 dB(A) te zijn. Als in de berekening gekeken wordt naar de meest ongunstige windrichting voor dorp Moerdijk n het feit dat geluid 's nachts opvallender is, dan komt het gemiddelde uit op 46 tot 49 dB(A). Dat is binnen de norm van de 50 dB(A) die nu voor het industrieterrein geldt. In het tweede kwartaal bedroeg dit gemiddelde 45 tot 48 dB(A), dus nauwelijks een verschil met het eerste kwartaal. In beide kwartalen lag de geluidbelasting afkomstig van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk dus onder de toegestane geluidnorm van 50 dB(A).

Omdat het om een gemiddeld resultaat gaat, zo geeft de Omgevingsdienst in de samenvatting ook aan, kan het natuurlijk zijn dat het geluid tijdens sommige dagen of nachten meer of minder is dan de gemeten 45 tot 49 dB(A). (Tijdelijk) hogere geluidniveaus kunnen hinder veroorzaken.

Burgemeester Klijs: "Het is hoopvol dat het gemeten gemiddelde onder de geldende norm blijft, ook bij de meest ongunstige omstandigheden. Maar, ik wil wel voorzichtig zijn: een norm zegt niet wat mensen werkelijk ervaren. Met de 24-uurs bedrijvigheid op het Zeehaven- en Industrieterrein kun je verwachten dat er altijd momenten van geluidsoverlast zijn. Bovendien is dit het resultaat van de eerste metingen. We wachten op de volgende meetresultaten en kijken dan naar het hele jaar."

Het meetstation meet gedurende minimaal twee jaar, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Per kwartaal krijgt de gemeente daar een samenvatting van, met de gegevens per uur. Later volgt er een samenvatting over het gehele jaar, met een trendanalyse. De gegevens worden standaard eenmaal per week uitgelezen vanuit het provinciehuis in Den Bosch. Indien nodig kan dat op elk gewenst moment buiten kantoortijd. Op een aantal plaatsen op het Haven- en Industrieterrein voert de Omgevingsdienst ook steekproefsgewijs geluidsmetingen uit. Zoals gebruikelijk kunnen er naar aanleiding van klachten eventueel ook metingen gedaan worden.

 

Bron : Gemeente Moerdijk