Bezwaar tegen overlast spelende kinderen buiten schooltijd gegrond

Raad van State, november 2015

Uitspraak over de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal om maatregelen te nemen tegen geluidsoverlast afkomstig van het schoolplein van basisschool de Windroos aan de Lariksstraat. Twee omwonenden hadden om de maatregelen verzocht. Ze kwamen eerder tegen de weigering in beroep bij de rechtbank Overijssel. Die oordeelde in november 2014 dat het gebruik van het schoolplein door buurtkinderen na schooltijd in strijd is met het bestemmingsplan. Op dit punt had het gemeentebestuur het handhavingsverzoek niet mogen afwijzen, aldus de rechtbank. Wel oordeelde zij dat geluid van spelende kinderen op het speelplein vanaf een uur vóór schooltijd tot een uur na schooltijd buiten beschouwing moet blijven. De omwonenden zijn het niet eens met de uitspraak en zijn in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen zag hun verzoek aan het gemeentebestuur om maatregelen te treffen ook op de geluidhinder die hangjongeren na 21.00 uur op het schoolplein veroorzaken. De rechtbank had daar ook op moeten ingaan, vinden zij. Verder vinden zij dat alleen het stemgeluid van leerlingen van de school buiten beschouwing had mogen blijven en niet het stemgeluid van buurtkinderen en hangjongeren. Het gemeentebestuur is ook in hoger beroep gekomen. Volgens hem is het niet in strijd met het bestemmingsplan als buurtkinderen het schoolplein na schooltijd gebruiken om te spelen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 30 juli 2015 op zitting behandeld.

De RvS merkt o.a. op dat het college ter zitting heeft medegedeeld dat een gebruik van het terrein buiten schooltijden door anderen dan spelende buurtkinderen in de leeftijd van ongeveer twaalf tot veertien jaar niet is beoogd. Gelet op het voorgaande is het besluit van de gemeente in zoverre in strijd met de Algemene wet bestuursrecht.

De volledige uitspraak leest u hier.

 

Bron: Raad van State