Raad van State: overschrijding van geluidnormen schutterij

redactie, 4 november 2015

De Raad van State heeft de gemeente Horst aan de Maas opgelegd hun besluit met betretrekking tot een handhavingsverzoek van omwonenden van een schutterij te herzien, schrijft 1Limburg. Uit metingen in opdracht van omwonenden bleek dat de geluidniveaus die afkomstig waren van de schutterij hoger waren dan eerdere metingen die in opdracht van de gemeente waren uitgevoerd.

Traditioneel schieten

In het Activiteitenbesluit zijn geen normen vastgesteld voor traditioneel schieten. De provincie Limburg heeft zelf wel een handrijking gepubliceerd waarin voor traditioneel schieten geluidnormen opgenomen zijn van maximaal 72 dB(A). Dit betreft de maximale geluiddruk van een enkelvoudige knal. Uit metingen gedaan in opdracht van de gemeente zou blijken dat deze normen niet werden overschreden.

Geluidmetingen door bewoners

Omwonenden hebben zelf metingen laten uitvoeren aan de activiteiten van de schutterij waaruit een geluidniveau van 80 dB(A) voortkwam. De rechter oordeelde dat deze metingen ten onrechte door de gemeente bij hun oordeel niet zijn meegenomen. De gemeente is nu verplicht haar handhavingsbesluit te herzien.

De gehele uitspraak vindt u hier.

 

Bron : 1Limburg, Raad van State, Foto: provincie Limburg