Nieuws juni 2016

jaargang 17, nr 6

Railverkeer

Prorail publiceert voorlichtingsfilmpje MJPG
PvdA wil minischermen langs spoor Gilze en Rijen
Geluid RandstadRail niet structureel omlaag met onderhoud
Oss onderzoekt mogelijkheid nachttreinen Elzenburg
Advertorial

Geluidswerende deuren van cruciaal belang voor comfort en concentratie
Wegverkeer

Randstedelijke Rekenkamer publiceert rapport geluidhinder Provinciale wegen
Nut geluidschermen Randweg Borne beperkt
CDA wil tweelaags ZOAB A59 bij Rosmalen
Extra maatregelen om geluidoverlast project Ring Utrecht te beperken
Provincie Groningen experimenteert met reflecterend stil asfalt
SP Zaanstreek: Geluidscherm Coenbrug te laag
Advertorial

Geluidonderzoek fors goedkoper, sneller en beter met www.bestelSRM2model.nl
Bouwlawaai

Bewoners IJburg klagen over nachtelijk heien A9
Nachtelijk heien spoortunnel houdt Nijkerk wakker
Advertorial

Heras Noise Control Barrier voorkomt overlast door bouwlawaai
Evenementen en horeca

Raad van State vernietigd vergunning Hardshock Zwolle
Veel geluidsoverlast door Kingsland Stadspark Groningen
Nieuw toetsingskader stemgeluid terassen Leiden
Windmolens

Molengate Zwijndrecht door te hoge geluideisen
Industrielawaai

Textielfrabrikant krijgt teveel geluidruimte
Luchtvaart

Eerste resultaten belevingsvluchten JSF: niet meer hinder dan F16
Natuurgeluid

Bruinvissen luisteren in de Oosterschelde