Tientallen tips na tv-oproep 'De Monitor' hinder bromgeluid

redactie, juli 2017

Het programma 'De Monitor' van omroep KRO/NCRV heeft begin deze maand een oproep gedaan naar tips over het probleem van laagfrequent geluid. In enkele weken na de oproep kreeg het programma al rond de 80 tips binnen van mensen met ervaring op dit gebied.

Onderzoek

De oproep was gericht aan mensen die gehinderd worden door laagfrequent geluid en onderzoekers, hulpverleners en ambtenaren met ervaring op dit gebied. Allereerst richtte de vraag zich op of er sprake was van een groeiend milieuprobleem. De tweede vraag was hoe overheden omgaan met de problematiek. Vanuit de Rijksoverheid is er nog steeds geen wetgeving opgesteld op het gebied van laagfrequent geluid. Sommige decentrale overheden hebben vooruitlopend op de wetgeving zelf richtlijnen opgesteld. Tegelijkertijd worden in sommige gemeenten klachten sowieso niet in behandeling genomen.

Meer tips gevraagd

Uit enkele van de tips kwam naar voren dat het toegenomen (zware) verkeer op snelwegen een mogelijke oorzaak was van de toegenomen hinder van laagfrequent geluid. Voor het vervolg van het onderzoeker vraagt het programma om tips over de rol van snelwegen bij overlast van laagfrequent geluid.

Bron: De Monitor, dossier geluid