Scherpe kritiek GGD op proeflocatie Omgevingswet Binckhorst

Redactie, november 2017

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet heeft het Rijk de gemeente Den Haag in de gelegenheid gesteld om een 'pilot' Omgevingsplan te ontwikkelen, om zo van het Haagse bedrijventerrein Binckhorst een echt woon-werkgebied te maken. Den Haag geeft daarbij nadrukkelijk ruim baan aan particuliere initiatieven. Nu het plan ter inzage ligt, komt er scherpe kritiek van o.a. de GGD. Dat is opvallend, aangezien "waarborgen van een goede leefomgeving" een van de drie peilers is geweest bij de totstandkoming van het plan.

De gemeente Den Haag wil bedrijventerrein de Binckhorst de komende jaren omvormen tot een hippe woon- en werklocatie. Naast duurzame bedrijfjes komen er in het gebied 5.000 woningen. En dat laatste is een grote bron van zorg voor de GGD Haaglanden. In een brief aan de gemeente waarschuwt de gezondheidsdienst voor de gevaren van geluid, stank en magnetische straling. Zo moet er meer aandacht komen voor 'nachtelijk' geluid. Ook zouden er voor evenementen duidelijkere geluidsregels moeten gelden. Dat schrijft het AD.

De GGD noemt daarnaast de huidige asfaltcentrale op de Binckhorst als probleem voor de toekomstige woonwijk. Nu is deze fabriek al een bron van stankoverlast; met enige regelmaat komen er uit het aangrenzende Voorburg klachten over. De gezondheidsdienst vindt dat toekomstige bewoners goed ge´nformeerd moeten worden over de consequenties van wonen in het gebied.

Het omgevingsplan gaat uiteindelijk het bestemmingsplan vervangen. De nieuwe wet gaat ervoor zorgen dat het makkelijker wordt voor initiatiefnemers om bijvoorbeeld woningbouwprojecten te ontwikkelen. Het omgevingsplan gaat aangeven hoe dat kan. Het omgevingsplan is minde specifiek en gaat bijvoorbeeld uit van kwaliteiten. Bijvoorbeeld: 'dit gebied is bedoeld voor bedrijvigheid', in plaats van 'op dit stuk grond mogen alleen garages, of woonwinkels komen', zoals dat in een traditioneel bestemmingsplan zou hebben gestaan. In het traject op weg naar het nieuwe plan worden de ondernemers uit het gebied en andere belanghebbenden nadrukkelijk betrokken. De gemeente kan nu al de toekomstige regelgeving toepassen in de pilot omgevingsplan voor de Binckhorst.

Bronnen: Gemeente Den Haag / Ontwerp Omgevingsplan Binckhorst, AD, Den Haag FM