Nieuws januari 2017

jaargang 18, nr 1

Naleving GPP's

Nalevingsverslagen gpp's 2015 gepubliceerd
Gezondheid

Promotieonderzoek Groningen: geluidhinder kan leiden tot hart- en vaatziekten
Industrielawaai / windmolens

Veel geluidoverlast laden- en lossen in dagperiode
door: Edward Heijnen (Supply Chain Insight)
RvS: alternatieven onderzoeken bij vergunning incidentele bedrijfssituatie
Milieuonderzoek naar beste plekken voor windmolens bij A16 van start
Geluid Truckpoint bij A1 baart Lochem zorgen
Luchtvaart

Extra metingen Elburg bij uitbreiding Lelystad Airport
Minister: Geluidsbeleving F-35 (JSF) vergelijkbaar met F-16
Vlaanderen wil versoepeling geluidnormen Brussels vliegveld Zaventem
Railverkeer

RvS: ProRail hoeft wissel niet te vervangen wegens geluidhinder
Wegverkeer

Brandbrief naar Kamer en minister over plan snelheidsverhoging A2
Tunnel A2 Maastricht in gebruik genomen
Extra (geluids)maatregelen voor Tracébesluit A27/A12 bekend
Amsterdam verwacht afronding sanering A-lijst in 2017
Geluid belangrijk aspect bij renovatie N3
Crowdfunding voor geluidsmeting A59 Rosmalen
Topsector Logistiek start Lean & Green Off-Road
Advertorial

Geluidonderzoek fors goedkoper, sneller en beter met www.bestelSRM2model.nl
Laagfrequent geluid

Brief naar gemeente Zutphen na uitgebreide metingen bromtoon
Evenementen

Strengere eisen en handhaving evenementen Texel
Alle evenementen in Westerbork mogen muziekgeluid maken
Aankondiging

Akoestisch zeilweekend 13 en 14 mei bij Kaageiland
Bouwlawaai

Gedragscode Bewuste Bouwers Beperking Geluidshinder moet bouwproces versoepelen
Opmerkelijk

Innovatieprijs voor geluidcamera tegen wietteelt
Soundtrackcity bouwt interactieve omgeving met stadsgeluiden Amsterdam
Activiteiten sportclubs Heerde bedreigt om geluidsinstallatie