Genomineerden eerste Award van de Leefomgeving bekend

Organisatie GTL, oktober 2017

Dit jaar wordt het congres Geluid Trillingen en luchtkwaliteit al weer voor de 21e keer georganiseerd. Ook dit jaar is er weer een award-uitreiking. Daarbij is dit jaar gekozen voor een nieuwe aanpak. In het verleden lag de nadruk alleen op geluid. Bij de nieuwe award staat de integrale milieu-aanpak centraal. Innovaties die een gecombineerde oplossing bieden voor geluid, luchtkwaliteit, CO2 reductie en verkeersveiligheid komen bij deze nieuwe award van de leefomgeving in aanmerking. De jury, met oud-minister Jacqueline Cramer als voorzitter, heeft een eerste selectie gemaakt van de ingediende voorstellen.

Hieronder is een korte toelichting gegeven van de innovatieve ideeŽn die achter de nominaties zitten. De eerste editie van de nieuwe Award van de Leefomgeving zet echt in op integrale oplossingen. Is uw interesse gewekt en wilt u erbij zijn om te weten wie de winnaars zijn: dat kan nog steeds. U kunt u nog aanmelden per mail ilse@gtlbc.nl. Er zijn nog slechts 20 plekken beschikbaar.

Snelladen met mobiele stroom

Steeds meer gemeenten willen in de centra alleen nog maar elektrisch vrachtvervoer. Electrische bestelbusjes komen nu op de markt. Deze voertuigen moeten echter ook de batterijen opladen. Na een ochtend rit komen de bestelbusjes veelal weer tegelijk binnen op het distributiecentrum om nieuwe goederen in te laden. Dan moeten deze voertuigen ook tegelijk snel worden opgeladen. Dit geeft een enorme piekbelasting voor het stroomnet. Het eerste genomineerde voorstel heeft hiervoor een oplossing.

Geluidsoverlast van wegen

Geluidsoverlast van wegen is geen onbekend probleem. Door de industrie zijn de afgelopen jaren al diverse innovaties rondom dit thema opgepakt. Toepassing in de praktijk en dit ook nog eens combineren met circulaire aanpak is echter nieuw. Dit is een mooi voorbeeld van integrale innovatie aanpak.

Laagdrempelig meten van geluid en luchtkwaliteit

Het meten van geluid en luchtkwaliteit in de stad blijft een onderwerp dat al tot vele innovaties heeft geleid. De nieuwste ontwikkeling zet in op een laagdrempelige wijze van meten waarmee een veel beter beeld ontstaat van de herkomst van de bron. De data kan on-line, real time, worden gevolgd zodat beter beleid kan worden opgesteld.

Luchtkwaliteit bij tunnels

Het is algemeen bekend dat de luchtkwaliteit rondom tunnels altijd de nodige aandacht vraagt. Werken met filters en actieve luchtverversing is een beproefd concept. Maar hoe voorkom je het probleem. Bij de fijnstof problematiek is er steeds vaker aandacht voor de interactie tussen wegdek, banden en rolweerstand. Ook dit is een mooi voorbeeld van een integrale aanpak

Integraal duurzaam aanbesteden

Steeds meer overheidsinstanties hebben aandacht voor duurzaamheid. Duurzaam inkopen is dan ook voor de overheid een belangrijk instrument om verduurzaming te stimuleren. Het is in de praktijk toch vaak lastig om aandacht te hebben voor alle aspecten van duurzaamheid en dit te integreren in de tenderingsprocedure. Er moet een balans worden gevonden tussen CO2 reductie, circulaire aanpak, geluid- en luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en energiegebruik. Deze nominatie is een mooi voorbeeld hoe je dit in de praktijk doet.

Duurzame evenementen

Steeds vaker is er aandacht voor duurzaamheid bij het organiseren van evenementen. Dit jaar zijn er 2 voorstellen ingediend om de overlast die ontstaat bij evenementen te beperken. Beide innovaties resulteren in een verbetering van de luchtkwaliteit, het geluid en de energievoorziening en dus in minder overlast.